Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri 2022

Deport Kaldırma
9 Min Read

Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri 2022

Türkiye’de vatandaşlık alabilmek için Türk Vatandaşlık Kanunu‘nda sayılan şartların yerine getirilmesi gerekir:

Vatandaşlık almayan kişi ergin olmakla birlikte ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Kişinin vatandaşı olduğu ülkesinin kendi kanunlarında kabul edilen erginlik hallerini tamamlayarak Türk vatandaşlığına başvuruda bulunması yeterlidir.

Vatandaşlık için başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak 5 yıl yaşanmış olmalıdır. Yabancı Pasaport Kanunu‘na uygun olarak Türkiye girmesinin ardından kanuna uygun olarak ikamet izni almış ancak süresi bittiğinde yeniletmemiş ise izinsiz oturduğu süre; 5 yılın hesabında dikkatte alınmaz.

Türkiye’de toplum sağlığını tehdit edecek bir hastalığa sahip olunmamalıdır.

Toplum içinde yaşamanın kurallarına uygun davranmasının sorumluluğunda olmak. İyi ahlak sahibi olunmalıdır. Ahlak anlayışı Türk toplumunun örf ve adetlerine göre belirlenir. Toplumda hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlıklarının bulunmaması. Örneğin hırsızlık gibi.

Yeteri düzeyde Türkçe konuşabilmek. Kişinin ihtiyaçlarını giderebilmesi ve topluma uyum sağlayacak kadar dil bilgisine sahip olması gerekir.

Türkiye’de kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa geçimlerini sağlayacak bir mesleğe ve gelire sahip olmalıdır.

Milli güvenlik ve kamu düzenini bozacak bir halin olmaması gerekir. örneğin sabotaj, isyan gibi kamu düzenine aykırılık teşkil eden faaliyetler içerisinde bulunan kişiler Türk vatandaşlığına kabul edilmez.

Türkiye’de yaşama ve yerleşme niyeti olduğuna dair hareketlerde bulunmalıdır. Bu niyet ile kişinin Türk toplumuna uyum sağlayacağı iradesinin kanıtlanması beklenir.
Türkiye’de iş kurmak veyahut yurtdışındaki işini taşımak,
Türkiye’de taşınmaz mal edinmek,
Sermaye yatırımında bulunulması,
Türkiye’de çalışmak.

Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri 2022

Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığı doğumla kazanılması “soybağı” esasına göre kendiliğinden kazanılır. Türk vatandaşı anne ve babanın çocuğu nerde doğduğu önemli olmaksızın Türk vatandaşlığını kazanır.

Evlilik Birliği İçerisinde Doğan Çocuklar

Türkiye’de içinde yahut dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Anne veya babasından birinin Türk vatandaşı olması çocuğunda Türk vatandaşı olması için yeterlidir.

Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar

Anne Türk vatandaşı, baba yabancı ise:

Anne ile çocuk arasındaki soybağı doğum sırasında kurulmaktadır. Bu nedenle evlilik birliği dışında doğan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

Anne yabancı, baba Türk vatandaşı ise:

Evlilik birliği dışında doğan çocukla babası arasında öncelikle soybağının kurulması gerekir. Çocukla baba arasındaki soybağı ilişkisi kurulduktan sonra çocuk Türk vatandaşlığını kazanır. Evlilik birliği dışında doğan çocukla, babası arasında soybağının kurulması için baba tarafından tanıma işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekir. Tanımanın gerçekleşmesinden sonra çocuk Türk vatandaşlığını kazanacaktır.

Türk baba ve yabancı anneden evlilik dışı doğan çocuğun baba ile soybağı kurulması işlemleri; yabancı bir devletin mahkemesinde yaptırılmışsa, yapılan işlemin Türkiye’de de geçerli olması için tanıma ve tenfizi gerçekleştirilmelidir.

Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri 2022

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma

Türk vatandaşı ile evlenme sonucu ile doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı kazanılamaz. Bunun için öngörülmüş şartlar vardır:

Evlenmiş olduğu Türk vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca evlilik birliği devam etmiş ve devam etmekte olmalıdır.
Aile birliği içerisinde yaşanmalıdır. Yani evlilik birliğinin sağlandığının kanıtı olarak aynı ev içerisinde yaşanmalıdır.
Yabancının milli güvenlik ve kamu düzenini bozacak faaliyetlerde bulunması halinde vatandaşlık hakkını kaybeder. Örneğin uyuşturucu ticareti, fuhuş gibi.
evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunulmamalıdır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı yerleşim yerindeki valiliğe başvuru yapmalıdır. İlgili araştırmalar ise başvurunun yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılır.

Türk vatandaşı ile 3 yıl boyunca evli kaldıktan ve diğer şartları taşıyan yabancının, Türk vatandaşlığı başvurusu yapamadan veyahut yaptığı sırada Türk eşi ölmüşse, yabancı vatandaşlık için başvuruda bulanabilir.

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanıldıktan Sonra Boşanma

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişinin boşanma sonrası vatandaşlığı kaybedebilir. Ancak kişi iyi niyetli olarak evlenmişse Türk vatandaşlığı kaybolmayabilir. Yani boşanma halinde Türk vatandaşlığının kaybedilmemesi için iyi niyet varlığı aranır.

Vatandaşlık Avukatı | Gayrimenkul İle Türk Vatandaşlığı 2022

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında [değişiklik öncesi işbu tutar en az 2.000.000 Amerikan Doları’ydı] sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;
En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 1.000.000 Amerikan Doları’ydı] veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
En az 50 kişilik [değişiklik öncesi en az 100 çalışan] istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 3,000,000 Amerikan Doları’ydı] üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını [değişiklik öncesi en az 3.000.000 Amerikan Doları] üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını [değişiklik öncesi en az 1.500.000 Amerikan Doları’ydı]en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

İşbu yukarıda belirlenen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır.

Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri 2022

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller

Ülke için milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmeyen yabancılar, Cumhurbaşkanı kararı ile istisnai yoldan Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türkiye’ye sanayi tesisi getiren, ekonomik, teknoloji ve bilim alanında veyahut sanatsal alanlarda önemli faaliyetlerde bulunan ya da bulunma ihtimali olan,
Türk vatandaşlığı alması siyasi, idari veyahut başka bir sebeple zorunluluk arz etmesi hali,
Türk soyundan olan veyahut Türk gelenek ve kültürlerine bağlı olan, toplu yada tek başına Türkiye’ye yerleşmek için gelen kişilere göçmen denir. Bu kişilerin göçmen kabul edilmesi ise İskan Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre de Türk soyundan olup olmadıklarının tespiti Cumhurbaşkanı tarafından yapılır.

Türk Vatandaşlığına Başvuru Hangi Hallerde Reddedilir?

Yasal olarak oturma izni almamış olan yabancılar. Ya da yasal oturma izni olsa dahi Türkiye’ye yerleşme niyeti olduğuna dair hareketlerde bulunmayan yabancılar.

Örneğin, Türkiye’de taşınmaz almak veya iş kurmak yahut çalışmak gibi faaliyetlerde bulunmamak.
Türkiye’de sığınma, iltica başvurusu ile bulunanlar,
Öğrenim amaçlı ikamet eden yabancı öğrenciler,
Türkiye’ye gezme amacıyla gelen turist yabancılar,
Tedavi olmak için Türkiye’de bulunan yabancılar,
Tutuklu veya bir suçtan yargılaması devam edenler,

Yukarıda sayılan yabancıların, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmaları halinde talepleri reddedilir.

Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri 2022

Mavi Kart

Doğum yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmış ancak daha sonra çıkma izni ile kaybetmiş olan kişiler.

Yurtdışı temsilciliklerine,
Yurtiçinde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, başvuru ile Mavi kart düzenlenebilir. Bu halde Mili güvenlik ve kamu düzeni için bir aykırılık teşkil etmemek şartıyla Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olabilirler.

Ancak mavi kart sahibi olanların;

Askerlik yükümlülüğü yoktur.
Seçme ve seçilme hakları yoktur.
Kamu görevlerine girme hakları yoktur.

Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri 2022

Share this Article
Leave a comment
Translate »
%d blogcu bunu beğendi: