Türkiye’de Çalışma İzni Başvurusu

0
60
Türkiye'de Çalışma İzni Başvurusu
Türkiye'de Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de Çalışma İzni Başvurusu

Ev hizmetlerinde çalıştıracağınız yabancı uyruklu personel için çalışma izni almak kolay olmasının yanı sıra zorunludur. Alınacak yabancı çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine de geçmektedir.

Ev hizmetlerinde çalıştıracağınız yabancı personelinize çalışma izni almak için bizi hemen arayabilirsiniz.

Yabancı çalışma izni alınması kapsamında verdiğimiz hizmetler;

Yabancı çalışma izni alabilmek için gerekli kriterler kontrolü,

Ön incelemenin yapılması,

Yabancı çalışma izni için başvuru dilekçesinin hazırlanması,

Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli dosyanın hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına otomasyon sistemi üzerinden online başvurunun yapılması,

Yabancı çalışma izni alınabilmesi için işveren ile personel arasında imzalaması zorunlu olan belirli süreli iş sözleşmesinin hazırlanması,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasıdır.

Yabancı çalışma izni ile ilgili başvuru dosyaları uzman ekibimiz tarafından titizlikle hazırlanır takip edilir ve sonuçlandırılır.​

Bakanlık Çalışma izni başvuru dosyalarını aşağıdaki kriterleri dikkate alarak kapsamlı inceleme yapar.

İş piyasasındaki durum, Çalışma hayatındaki gelişmeler,

İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,

Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
Yabancı personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde çalışma izni onaylanır.
Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler.

Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.

ÇALIŞMA İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN;

Yabancının mesleği, Resmi kurumlarda kayıtlı önceki bilgileri, İşverenin sağlaması gereken yasal şartlarının yeterli olması gereklidir.

TÜRKİYE’DE BİR İŞVERENİN YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRABİLMESİ İÇİN;

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Devlet ihalesi ile alınan işlerde çalışacak yabancılar hariç olmak üzere şirketler, çalıştıracağı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

Türkiye'de Çalışma İzni Başvurusu
Türkiye’de Çalışma İzni Başvurusu

YABANCILARA VERİLECEK ÜCRET ALT SINIRI:

İşverenlerin çalıştıracakları yabancıların mesleklerine ve çalıştıracakları işlere göre ödemesi gereken ücret alt sınırı Bakanlık’ça belirlenmiştir.

İşverenin ödemesi gereken brüt ücretler;

Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için; asgari ücretin 6,5 katıdır.

Mühendis ve mimarlar ile Birim veya şube müdürleri için asgari ücretin 4 katıdır.
Öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katıdır.

Satış-Pazarlama Elemanı, İhracat elemanı, Müşteri Temsilcisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için brüt asgari ücretin 1,5 katı,

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için ise en az asgari ücret tutarında maaş verilmesi gerekmektedir.

WORK PERMIT IN HOME SERVICES – EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA İZNİ

Bir Cevap Yazın