Ana SayfaTAHDİT KODLARITürkiye’den Çıkış Yaparken Yasal Kalış Süresi İhlali

Türkiye’den Çıkış Yaparken Yasal Kalış Süresi İhlali

Türkiye’den Çıkış Yaparken Yasal Kalış Süresi İhlali

Türkiye’den çıkış yaparken yasal kalış sürenizi ihlal ettiğiniz gerekçesiyle Ç kodları ile Türkiye’ye süreli bir giriş yasağı aldıysanız süreniz dolduktan sonra Türkiye’ye gelebilir misiniz, gelemez misiniz, vize almanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu?

Türkiye’den çıkarken ihlalinden kaynaklı idari para cezanızı ödediniz veya ödemediniz hiç fark etmez Türkiye’ye 1 yıl giriş yasağı aldıysanız birinci yılın sonunda vizeye tabii bir ülkenin vatandaşı değilsiniz örneğin Kırgızistan vatandaşı iseniz vize almadan Türkiye’ye giriş yapabilirsiniz.

Çıkışta idari para cezanızı ödemedi iseniz giriş yaparken ödemek şartıyla, eğer çıkış yaparken idari para cezanızı ödemezseniz giriş yaparken herhangi bir ödeme yapmayacaksınız.

Yasak sürenizin dolduğu gün Türkiye’ye gelmeyin, problem yaşamamak için üstünden en az 3-4 gün geçsin öyle gelin. Hatırlatmamız gereken ise şu her ne kadar yasak süreniz dolduğu için Türkiye’ye giriş yapma hakkınız olsa bile pasaport polisi içeri almayabilir geri gönderebilir öyle bir hakları var nadiren de olsa örneklerine rastlıyoruz. Yani yasak sürenizin dolması size Türkiye’ye mutlak giriş hakkı sağlamıyor.

Deport Nasıl Kaldırılır?, Cezası Nasıl Ödenir?

Hakkında deport işlemi uygulanarak ülkemize girişi yasaklanan yabancıların yasaklı oldukları süre içinde tekrar ülkemize gelmek istemeleri halinde birtakım işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Turistik vizeler dışındaki haklı talepler doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Türkiye’den Çıkış Yaparken Yasal Kalış Süresi İhlali

Kimler Hakkında Deport Etme Kararı Alınır?

5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,
Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,
Türkiye’ye giriş vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,

Türkiye’de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,
Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,
Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,

Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır 2021

Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,
Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,

Türkiye’ye legal giriş veya Türkiye’den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,
Türkiye’de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,
Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,

Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır 2021

Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,
Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.

Ülkeye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Giriş yasağı Türk konsolosluklarından veya içişleri bakanlığına yapılacak başvuruyla sorgulanabilir ve buna göre yasağın kaldırılması başvurusu yapılabilir. Ayrıca Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır. Bu yasaklama süresi en fazla beş yıldır.

Türkiye’den Çıkış Yaparken Yasal Kalış Süresi İhlali

Türkiyeden deport nasıl kalkar?

Deport kararı kaldırma talepli açılan davada zamanaşımı süresi 15 gündür. Kişi sınır dışı edilme kararının kendisine tebliğ veya ibraz edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde iptal davasını açmalıdır. Terke davet prosedüründe yabancıya ülkeyi terk etmesi için en az 15 gün olacak şekilde bir süre tanınır.

Hangi durumlarda sınır dışı edilir?

Yabancılar Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra kendilerine tanınan yasal süre içerisinde Türkiye’de kalma hakkına sahiptirler. Ancak bu sürenin aşılması durumunda veya kalma süresi içerisinde kişinin hukuka aykırı hareket etmesi durumunda ilgili Kanun gereği yabancılar sınır dışı edilmektedirler.

Sınır dışı edilme tedbiri kimlere uygulanmaz?

Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler, Sahte ya da asılsız belge kullananlar, Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar, Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Sınır dışı etme kararını kim verir?

Genel olarak Sınır dışı etme kararı, yabancılar hakkında yetkili makam tarafından verilen bir idari karardır. Yabancılar, bu kararla menşe ülkesine, transit gideceği ülkeye, üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir.

Türkiye’den Çıkış Yaparken Yasal Kalış Süresi İhlali

Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Haklarında deport etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk personeli refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke çağrı edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni veya çalışma iznine başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.

Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Haklarında deport kararı alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, legal giriş veya legal çıkış kaidelerini ihlal edenlere, düzmece evrak kullananlara, asılsız evraklarla oturum izni almaya çalışanlara veya aldığı belirlenenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara, terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olanlara bu usul uygulanmaz.

Türkiye’den Çıkış Yaparken Yasal Kalış Süresi İhlali

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »