Ana SayfaGenelTürkiyeden Deport Nasıl Kalkar

Türkiyeden Deport Nasıl Kalkar

Türkiyeden Deport Nasıl Kalkar

Yabancının ülkeden deport edilmesi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ya da Valilik kararı ile alınmaktadır. Ancak bu kararın kaldırılması için bazı yöntemler kullanılarak kişinin tekrardan Türkiye’ye girişi sağlanabilmektedir.

Deport Kimlere Verilir

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara

Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara

Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara

Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara

Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara

Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara

Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara

Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen yabancılara deport işlemi uygulanmaktadır.

Türkiyeden Deport Nasıl Kalkar

TAHDİT, SUÇ KODU, TAHDİT SUÇ KODU TANIMI

Ç-101; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-102; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-103; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-104; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-105; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-113; Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-114; Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-115; Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-116; Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-117; Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-118; Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),
Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi),
Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar),
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (İnat yolcu),
Ç-141; Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-149; Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-150; Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-151; Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-152; Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-166; Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-167; 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen,
V-69 (İkamet izni iptal edilenler),
V-71 (Adreste bulunamayanlar),
V-70 (Sahte evlilik),
V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar),
V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler),
K (Kaçakçılıktan arananlar),
N-99 (İnterpol kodu),
O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu),

Sınır Dışı Edilme Sebepleri Nelerdir?

Sınır dışı veya deport edilme sebebi farklı kriterlere göre düzenlenir. Cezai güvenlik tedbiri veya kolluk güvenlik tedbiri olmak üzere iki farklı başlıkta yabancılar deport edilebilir.

En sık karşılaşılan sınır dışı edilme sebepleri şunlardır:

Oturma izni olan yabancının çalışma iznine sahip olmadığı halde ülke içinde bir işe girmesi,
Sahte evlilik yapan yabancıların V70 tahdit koduyla deport edilmesi,
Ülkeye kaçak yollarla veya sahte evrakla giriş yapılması,
Terör örgütü üyeliği, desteği olanlar, örgüt kurucuları ve sempatizanları sınır dışı edilir,
Vize süresi dolan ancak ülkeden çıkış yapmayanlar deport edilir,
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler,
İkamet izni başvurusu reddedilenler,
2 yıldan daha fazla hapis cezası alanlar,
Ahlaka aykırı eylemde bulunanlar (fuhuş vb.).

İstanbul vatandaşlık avukatı ve ofisleri bu davalarda kişinin adli yargılanma sürecini sağlayacaktır.

DEPORT NASIL SORGULANIR ?

Haklarında deport (sınır dışı etme) kararı verilen yabancılar; sınır kapılarından, kendi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinden ya da yine kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarından bilgi alabilmektedirler.

Deport Kararını Kim Verir?

Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün vereceği talimat üzerine yahut resen valilikler tarafından alınmaktadır. Valilikler 6458 sayılı Kanun uyarınca şu kişiler hakkında deport cezası vermeye yetkilidir:

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Kimler hakkında sınır dışı kararı alınamayacağı 6458 s. Kanun 55.maddesinde sayılmıştır. 55. maddeye göre sınır dışı etme kararı alınması kapsamında olsalar bile bazı yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilemeyecektir. Ancak sınır dışı edilemeyecek kişilerin istendiği takdirde belirli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekillerde ve sürelerde bildirimde bulunmaları gerekebilir. Hakkında sınır dışı kararı verilemeyecek yabancılar şunlardır:

Yabancının sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya yahut muameleye tabi tutulacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar,
Seyahat etmesi, ciddi sağlık sorunları veya yaş, hamilelik halleri sebebiyle riskli görülen yabancılar,
Hayati tehlike oluşturan hastalıkları için tedavi görmekte olan ve sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan yabancılar,
Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru yabancılar da tedavi tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilemeyecektir.

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Mümkün Müdür?

Türkiyeden Deport Nasıl Kalkar

Kendisi hakkında deport cezası verilmiş olan yabancı, belirtilen süre içerisinde Türkiye’ye giriş yapmazsa sürenin dolmasıyla ceza kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Fakat bunun dışında kanunda belirtilen şartların varlığı halinde deport (sınırdışı) cezasının kaldırılması mümkündür.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması idari işlem niteliğinde olduğundan görevli mahkeme de idare mahkemeleridir. Deport nasıl kaldırılır konusu ile ilgili yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılabilir?

Geri gönderme merkezinde uygulanan idari gözetimden çıkılması mümkündür. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Bu başvuru idareye verilecek olan dilekçe ile gerçekleştirilmektedir.

Örneğin Silivri Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi’nde bulunanlar için yapılacak olan başvurunun dilekçesi bu kuruma verilmelidir. Sulh Ceza Hakimliği başvuru üzerine 5 gün içerisinde karar verir. İdari gözetim kararına karşı yapılan başvuru oldukça önemli ve hukuki bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle yabancılar hukukunda tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi önerilir.

Terke Davet Nedir?

Terke davet, geri gönderme merkezine gitmeden deport edilmeyi sağlayabilecek bir yöntemdir. Deport edilme şartlarını taşıyan kişinin sınırdışı edilmek amacıyla başvuruda bulunması durumunda deport kararı yerine terke davet kararı verilebilir. Duruma göre kişi kendisi başvurmamış olsa dahi terke davet kararı verilmesi mümkündür. Kişinin durumu, iyi hali ve diğer unsurlar göz önünde bulundurularak karar verilmektedir.

Terke davet kararı sonrasında kişinin ülkeden ayrılması için 15 gün ile 30 gün arasında süre tanınır.
Terke davet kararının verilmesi için yapılacak olan başvurunun tam ve eksiksiz olarak yapılması çok önemlidir. Durumun yanlış aktarılması ya da bazı evrakların yanlış verilmesi nedeniyle geri gönderme merkezine gönderilme çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle bir yabancılar hukuku avukatı ile çalışılması olumlu sonuç almak için önemlidir.

Türkiyeden Deport Nasıl Kalkar

Deport Kaldırma | Deport Kaldırma Avukatı

Sık Sorulan Sorular;

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağım var mı?,,
Türkiye’ye giriş yasağım hangi nedenlerden koyuldu?,
Türkiye’ye giriş yasağım ne zaman bitiyor?,
Türkiye’ye giriş yasağım kaldırılabilir mi?,
Türkiye’ye giriş yasağım nasıl kaldırılabilir?,
Türkiye’ye giriş yasağın var. Meşruhatlı vize ile gelebilir miyim? ,

Özbekistan deport kaldırma,
Deport kaldırma ücreti,
Deport sorgulama,
Deport Kaldırma 2021,
Evlilikle deport kaldırma,
Deport olan kişi Nasıl giriş yapabilir,
Deport edilen yabancı Nasıl Geri gelebilir,
Özbekistan deport sorgulama,
Deport cezası kaç para?,
Deport olan biri nasıl giriş yapabilir?,
Deport olup olmadığı nasıl anlaşılır?,
Deport süresi ne kadar?,
Deport edilen biri nasıl giriş yapabilir?,
Sınır dışı edilirsem ne olur?,
Türkiye’ye giriş yasağı var mı?,
Avrupaya giris yasagi nasil kalkar?,
Evlenince deport kalkar mı?,
Türkiyeden deport nasıl kalkar?,
Sınır dışı edilirsem ne olur?,
Deport ceza parasi ne kadar?,
Deport olan biriyle evlilik,
Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır,
Deport kaldırma dilekçesi,
Irak Deport Kaldırma,
Schengen giriş Yasağı sorgulama,
Özbekistan deport sorgulama,
Pasaport deport sorgulama,
Deport Nasıl Kaldırılır,
Yabancıların Sınır Dışı (Deport) Kararı Nasıl Kaldırılır?,

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: