Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma

0
201

Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma

Türkiye’den Deport Olan Yabancı Nasıl Geri Gelebilir

Özel meşruhatlı vize alınırsa Türkiye’ye giriş yapma hakkını kazanabilirsiniz. Türkiye’den ceza parası ödemeden çıkan yabancılara Çalışma İzni davetiyesi gönderilerek geri gelmesi sağlanabilir. Yabancıların deportu nasıl kaldırılır? ,Özbekistan deport kaldırma, Türkmenistan deport kaldırma, Azerbaycan deport kaldırma, Kırgızistan deport kaldırma, İran deport kaldırma, Gürcistan deport kaldırma, Rusya deport kaldırma.

Türkiye’den çeşitli nedenler ile sınır dışı edilen veya vize ihlalinden kaynaklı para cezası ödemeden Türkiye’den çıkış yapan ve Türkiye’ye giriş yasağı olan Azerbaycan vatandaşlarının

Deport cezaları (Türkiye’ye giriş yasakları) yasal olarak kalkabilir. Bu mümkündür.

Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir ,Deport cezasının kaldırılması hususu, belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur. Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport cezasının en belirgin sonucu da Türkiye’ye belirli süreliğine giriş yasağının konulmasıdır.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağınız var?,
Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman bitiyor?,
Niçin Türkiye’ye giriş yasağı aldınız?,
Türkiye’ye giriş yasağınız nasıl kalkar?,

Türkiye’den öncelikle “DEPORT” yani “Sınır Dışı” neden edildiğiniz en önemli konuların başında gelmektedir. Türkiye’de ikamet izni veya çalışma izni sahibi olsanız dahi ihlal ettiğiniz kanun gereği veya işlediğiniz adli suçtan dolayı Türkiye Cumhuriyeti sizi “sınır dışı etme” hakkına sahiptir. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yabancıların Türkiye’de nasıl yasal kalabileceklerini açık ve net olarak belirtmiştir.

Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma

Yabancıların Türkiye’den Başlıca DEPORT (Sınır Dışı) Edilme Nedenleri

Türkiye’de ikamet İzni olmadan yaşayan yabancılar,
Türkiye’ye kaçak giriş yapan yabancılar,
Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışan yabancılar,
Türkiye’de geçimini meşru olmayan illegal sağlayan yabancılar,
Türkiye’de üst üste V84 Şartlı Giriş ihlali yapan yabancılar,
Türkiye’de yasal dışı (kamu güvenlik) tehditi oluşturan yabancılar,
Türkiye’de ikamet veya çalışma izni bulunan fakat; adli yada idari suç işleyen yabancılar,
Türkiye’de ikamet veya çalışma izinsiz yaşayan ve adli yada idari suç işleyen yabancılar,
Türkiye’de Geri Gönderme Merkezi tarafından 15 gün içinde ülkeyi terket tebliğ alan çıkış yapmayan yabancılar,

Deport kararı, daha sade bir ifadeyle ülkemizde bulunan yabancıların sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Kanuna aykırı olarak çalışan ya da oturan yabancılar, bu durumların tespit edilmesi halinde ilgili hükümler çerçevesinde sınırdışı edilmektediler.

Deport kararı ile birlikte sınırdışı edilen bu yabancıların ülkeye giriş yasağı söz konusu olmaktadır. Fakat elbette ki bu kararın da kaldırılması için kanun koyucu birtakım yollar öngörmüştür.

Deport kararının kaldırılması, sınırdışı edilmenin sebebine göre önem arz eden bir durumdur. Çünkü yabancılar, tek bir nedenle değil; birden fazla nedenle çeşitli şekillerde deport edilebilirler ve bunların ülkemize girişleri yasaklanabilir. Dolayısıyla bu kararın kaldırılmasını isteyen bir yabancı, önce ne sebeple sınırdışı edildiğini iyi bilmelidir ki buna göre bir yol izlesin.

Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir. Bunun için ilgili yabancının idarenin vermiş olduğu bu deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Kanunda aksi belirtilmedikçe karara karşı iptal davası açılması işlemin yürütmesini de durduracaktır.

Yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla oturma izninin uzatılmaması ya da vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildikleri görülmektedir. Deport kararı sebepleri aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu karar, nedenine göre tamamen Türkiye sınırlarına girişi yasaklayabileceği gibi belirli bir süreliğine Türkiye’ye girişi de yasaklayabilir.

Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kurallara uymadığı gerekçesiyle yakalanan bu yabancılar öncelikli olarak Yabancılar Toplama Merkezi’ne götürülmekte ve burada deport işlemleri gerçekleştirilerek sınırdışı edilmektedirler.

Çalışma izni olmaksızın Türkiye sınırları içerisinde çalışan yabancıların da gerekli izinleri alarak faaliyette bulunmaları, sınırdışı edilmelerinin önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir.

Fakat son olarak şunu belirtmemizde fayda var; herhangi bir nedenle hakkında Türkiye’ye giriş yasağı verilmiş olan kimse, bu kararın hukuka uygun olduğunu düşünmüyorsa, yabancılar hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukattan destek almalı ve deportun sebeplerine uygun bir şekilde kararın kaldırılması için hukuki süreci başlatmalıdır.

Başlatılacak bu hukuki süreçte nasıl adımlar atılması gerektiği yazının devamında detaylı açıklanmıştır. Deport cezasının kaldırılmasında hangi nedene dayanılarak yabancının Türkiye’den sınırdışı edildiğinin önemi büyüktür, bununla beraber sınırdışı edilme cezasına itirazda ve kaldırılması sürecinde alanında uzman bir avukata danışılması prosedürlerin düzgün bir şekilde tamamlanması ve hızlı netice alınabilmesi adına önem taşımaktadır.

Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma

Türkiye’de DEPORT (Giriş Yasağı) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Ülkemizde çıkarken hakkınızda hava limanı yada hudut sınır kapılarından çıkarken pasaportunuza konulmuş olan (DEPORT) Giriş Yasağı kaldırma konusundan yapılacak işlemler değişkenlik göstermektedir.

Belirli giriş yasaklarında süresi bittiğinde herhangi bir işlem yapılmadan Türkiye’ye direk giriş yapılabilmektedir. Bazı giriş yasaklarında ise; “özel meşruhatlı vize” almadan ülkeye asla giriş yapılamamaktadır.

Özel Meşruhat Vizeler Nelerdir?

Evlilik Vizesi,
Öğrenci Vizesi,
Çalışma İzni Vizesi,

Özel Meşruhatlı Vizeye Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz meşruhatlı vize veya istizanlı vize çeşitlerinden birine başvuru yapmadan önce mutlaka pasaport tahdit kodu sorgulama yada giriş yasağı sorgulama yapmadan başvuru yapmayınız.

Türkiye’den sınır dışı edilen yabancılara; 3 aydan başlayan ve süresiz olmak üzere ülkeye giriş yasağı uygulanabilmektedir. İşlediği suça bağlı olarak ortalama verilen giriş yasakları 3 ay ile 5 yıl arasında değişmektedir.

Deport (Sınır dışı) Kararının Kaldırılması 2022

Türkiye’den Neden Deport Olabilirim?

(Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a),
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı),
İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),

İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j).
(Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),

Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),

Azerbaycan deport kaldırma, çalışma izni ile deport kaldırma, deport nasıl kaldırılabilir, deport olan nasıl geri gelir, Gürcistan deport kaldırma, İran deport kaldırma, Kırgızistan deport kaldırma, Özbekistan deport kaldırma, Rusya deport kaldırma, Türkmenistan deport kaldırma, Yabancıların deportu nasıl kaldırılır?

Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma

Deport Kararını Kim Verir?

Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün vereceği talimat üzerine yahut resen valilikler tarafından alınmaktadır. Valilikler 6458 sayılı Kanun uyarınca şu kişiler hakkında deport cezası vermeye yetkilidir:

İşlediği suç nedeniyle mahkum edilip de sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar,
Terör örgütü yahut çıkar amaçlı suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, destekleyicileri olan yabancılar,
Uluslararası kurum veya kuruluşların kendisini terör örgütleri ile ilişkili olarak değerlendirdiği yabancılar,
Ülkemize giriş, vize, ikamet izinleri amacıyla yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgiler veya sahte belge kullanan yabancılar,
Ülkede bulunduğu süreçte geçimini meşru olmayan yollardan elde eden yabancılar,

Kamu düzeni, sağlığı veya güvenliği bağlamında tehdit oluşturan yabancılar,
Vize ya da vize muafiyet süresini on günden fazla aşan yabancılar ile vizesi ya da ikamet izinleri iptal edilenler,
İkamet izni süresi geçip de süresini geçerli bir sebebi olmaksızın on günden fazla aşan yabancılar,
İkamet izni uzatma başvurusu reddedilen ancak buna rağmen on gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar,

Çalışma izni bulunmamasına rağmen çalıştığı tespit edilen yabancılar,
Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal eden yabancılar,
Ülkeye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar,
Uluslararası koruma başvurusu yapıp da reddolunanlar, bu korumadan hariçte tutulanlar, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, başvurusunu geri çekenler veya geri çekmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona erenler veya iptal edilenlerden Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar.

Meşruhatlı Vize Alarak Deport Kaldırma

Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının ülkeye girişinin ne kadar süreyle yasaklandığı her durumda ayrıca değerlendirilecektir. Yabancı bu süre geçmeden kural olarak Türkiye’ye geri dönemeyecektir.

Fakat meşruhatlı vize alınması deport kararına rağmen ülkeye giriş yapmaya imkan tanımaktadır. Hakkında deport kararı verilen yabancının evlilik, çalışma izni, eğitim, tedavi dolayısıyla meşruhatlı vize alarak ülkeye dönmesi mümkündür. Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma yoluna terör örgütüyle ilişkili olanlar ile kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı sebebiyle sınır dışı edilenler başvuramayacaktır.

Meşruhatlı vize alarak deport kaldırma iptal davasına alternatif bir yoldur. Dava kazanılmadan veya sınır dışı kararında öngörülen süre geçmeden ülkeye geri dönülebilmesi için meşruhatlı vizeye dayanak oluşturan belgelerin başvuruda sunulması gerekmektedir.

Deport (Sınır dışı) Kararının Kaldırılması 2022

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilen, Türkiye’yi terk etmeleri için verilen süreye terke davet (terke çağrı) denmektedir. Terke davette bu süre 15 günden az olmamak kaydıyla 30 güne kadar verilebilmektedir. Ülkeden çıkışı için süre verilen yabancılara harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi adlı bir belge verilmektedir.

Kanunda belirtilen bazı yabancılara öngörülen bu ülkeden çıkış süresi tanınmayabilir.

Bu yabancılar:

Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
Yasal giriş ya da yasal çıkış kurallarını ihlal eden,
Sahte belge kullanan,
Asılsız belgeler ile ikamet izni almaya çalışan yahut aldığı tespit edilen,
Kamu düzeni, kamu sağlığı ya da kamu güvenliği bakımından tehdit oluşturanla yabancılardır.
Kimler Sınır Dışı Edilemez?
Kimler hakkında sınır dışı kararı alınamayacağı 6458 s. Kanun 55.maddesinde sayılmıştır. 55. maddeye göre sınır dışı etme kararı alınması kapsamında olsalar bile bazı yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilemeyecektir. Ancak sınır dışı edilemeyecek kişilerin istendiği takdirde belirli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekillerde ve sürelerde bildirimde bulunmaları gerekebilir. Hakkında sınır dışı kararı verilemeyecek yabancılar şunlardır:

Yabancının sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı cezaya yahut muameleye tabi tutulacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar,
Seyahat etmesi, ciddi sağlık sorunları veya yaş, hamilelik halleri sebebiyle riskli görülen yabancılar,
Hayati tehlike oluşturan hastalıkları için tedavi görmekte olan ve sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan yabancılar,
Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru yabancılar da tedavi tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilemeyecektir.

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Mümkün Müdür?

Kendisi hakkında deport cezası verilmiş olan yabancı, belirtilen süre içerisinde Türkiye’ye giriş yapmazsa sürenin dolmasıyla ceza kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Fakat bunun dışında kanunda belirtilen şartların varlığı halinde deport (sınırdışı) cezasının kaldırılması mümkündür.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması idari işlem niteliğinde olduğundan görevli mahkeme de idare mahkemeleridir. Deport nasıl kaldırılır konusu ile ilgili yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Eğer bir yabancı, Türkiye’deki oturma iznini uzatmaması ya da vizesinin dolması sebebiyle deport edilmişse bu durumda kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluklarına başvuruda bulunarak çalışma izni alabilir.

Bu şekilde çalışma izni alınması halinde Türkiye’de verilmiş olan deport kararı da kaldırılmış olacaktır. Ancak bu durum yalnızca sürelerin uzatılmaması sebebiyle hakkında deport cezası verilmiş olan yabancılar açısından mümkündür. Eğer yabancı, bir suça karışmamışsa deport cezasının kaldırılması kuvvetle muhtemel mümkün olacaktır. Cezası kaldırılan ve çalışma izni alan yabancı, geçmişten kalan para cezasını ödeyerek Türkiye’ye dönme imkanına sahip olacaktır.

Bazı hallerde yetkili merciiler yanlış tespitte bulunarak evliliğin sahte olduğu kanısına varmakta ve bu da kişileri mağdur etmektedir. Bu durumda Türkiye’de kalan eş, deport cezasının kaldırılması için dava açma imkanına sahip olacaktır. Fakat deport edilmek istenen eşin yurtdışına çıkması için bir 15 günlük süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde yabancının da dava açma hakkı mevcuttur. Sınırdışı edilme kararına karşı açılacak olan davalarda görevli mahkeme, İdare Mahkemesidir. Davanın açılmasında kanunda öngörülen sürelerin geçirilmemesi gerekmektedir.

Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma

Türkiye’den Deport Olan Yabancı Nasıl Geri Gelebilir

Fakat söz konusu davanın açılmasında usule uygun davranılması ve sürecin hızlı ilerleyebilmesi adına vatandaşlık hukukuna hakim bir avukatla çalışılması faydalı olacaktır.

Her ne kadar her deport cezası için farklı hukuki yollar mevcutsa da genel olarak sınırdışı edilme kararlarına karşı 15 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmak mümkündür. Bu konuda detaylı bilgi almak ve gerekiyorsa dava açmak için bu alanda hizmet veren hukuk bürolarıyla iletişime geçilmesi tavsiye olunur.

Hakkında deport kararı verilmiş olan yabancı, giriş yasağı süresinin dolmasını beklemeden Türkiye’ye girebilmektedir. Bunun için de deport kararına itiraz yoluna başvurulması gerekecektir. Ancak belirtli şartların varlığı halinde yabancı hakkında verilen kararın kaldırılması mümkün olacaktır.

İkamet süresini uzatmadığı ve hala Türkiye’de yabancıların ikamet etmesi gerekçesiyle hakkında deport kararı verilen yabancı, bu cezanın kaldırılması için kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluğuna başvurarak çalışma izni talebinde bulunabilirler. Eğer yabancı, Türkiye’de kaçak olarak kısa bir süre yaşamışsa ve bir suça karışmamışsa büyük bir ihtimalle çalışma izni alması mümkün olacaktır. Çalışma izninin verilmesi halinde yabancı, ülkeye giriş yapabilecek ve hakkında kesilen para cezasını ödeyecektir.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi deport kararının sebebine göre izlenecek hukuki yol da farklılık gösterecektir. Bu nedenle dava açmada ve itirazda bulunmada mutlaka hukuki anlamda profesyonel destek alınmalıdır.

Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma

Davanın Açılmasında Zamanaşımı

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması davasının açılmasında zamanaşımı 15 gündür. Hakkında deport kararı verilen yabancı veya yabancının yasal temsilcisi kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde deport kararının kaldırılması davası açabilecektir. Bu sürenin geçirilmesinden sonra deport kararına karşı dava açılamaz.

Deportun Kaldırılmasında Hukuki Yardım Almak

Deport kararı, yabancılar hukukunu ilgilendiren bir karardır. Özellikle davanın açılmasında ve itirazda bulunmada süreler önem arz ettiğinden dolayı bir uzmana danışmak aslında zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi halde hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Bazı durumlar hariç olmak üzere bir yabancı hakkında deport kararı verilmesi halinde eğer bir dava açılmışsa bu davanın sonucu beklenmektedir. Yani yabancı kişi ülkede yaşamaya devam etmektedir. Fakat bu ve benzeri durumlar somut olayın özelliklerine göre farklılık göstereceğinden dolayı detaylı bilgi almak ve doğru hukuki yolu seçmek adına alanında uzman bir avukata danışılmalıdır.

Türkiye’ye Giriş Yasakları 2022 | Deport Kaldırma