Ana SayfaUluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukukun bu hukuk düzeninin süjeleri olarak kabul ettiği söz konusu kişiler arasındaki ilişkileri düzenlediğini söylemek mümkündür.

Uluslararası hukuk ile uluslararası özel hukuku (devletler hususi hukuku) birbirleri ile karıştırmamak gerekir.

Ulusal hukuk ne demek?

Ulusal Hukuk devletlerin egemenliği altında yaşayan insanların aralarındaki ilişkiyi ve insanların devletlerle olan ilişkisini düzenler.

İki sistem arasında çıkan çatışmada Ulusal Hukuk üstündür görüşü Dualist teori olarak adlandırılmaktadır, Uluslararası Hukuk üstündür görüşü Monist teori olarak adlandırmaktadır.

Uluslararası hukuk kuralları nelerdir?

Uluslararası hukukuluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.

Uluslararası hukukun yaptırımı aynı zamanda uluslararası hukuku iç hukuktan ayıran önemli bir konudur.

Hukuk nedir ne ise yarar?

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür.

Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Uluslararası hukuk kişileri kimlerdir?

Uluslararası hukukun kişileri, devletler, uluslararası örgütler ve bir yanı ile ferttir. Devletler uluslararası hukukun en eski ve en geniş hak ve yetkiler ile donatılmış kişisidir.

Uluslararası örgütlerin uluslararası hukuk kişiliği I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmıştır.

Uluslararası hukukta geçiş hakkı nedir?

Zararsız geçiş veya zararsız geçiş hakkı; yabancı bandıralı bir geminin, başka bir ülkenin karasularından geçişini düzenleyen bir deniz hukuku kavramıdır.

Her ülke bu hakka sahip olmakla birlikte, hukukun emrettiği ve ev sahibi ülke tarafından belirlenen kurallara da uymak zorundadır.

Uluslararası hukuk nasıl ortaya çıktı?

Klasik uluslararası hukukun tarihi, Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla başlar.

Dünya Savaşı’na kadar Avrupa’da Avrupa Kamu Hukuku adı verilen bir düzen kurulmuştur.

Bu düzen, devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerdeki uygulamaların düzenlilik kazanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Uluslararası kamu hukukunun temel kaynağı nedir?

Uluslararası  kaynakları kendi aralarında bağlayıcı (asli) kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olarak ikiye ayrılır.

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38.maddesinin 1.fıkrasına göre,  hukukun bağlayıcı kaynakları şunlardır:

uluslararası antlaşmalar, yapıla geliş ve hukukun genel prensipleridir

UluslararasıSujeleri nedir?

Kişilerinin ilişkilerini düzenleyen normları ifade eder. Uluslararası  süjeleri (özne) olarak aşağıda sıralanmaktadır:

• Devlet, • Uluslararası Örgütler, • Sınırlı oranda Gerçek Kişiler.

Westphalia Barışı olarak kabul edilir.

Uluslararası  abluka nedir?

Abluka, savaş halinde olan devletlerden birinin, diğerinin kıyılarından bir bölümüne veya tümüne giriş ve çıkışı engellemeyi amaçlayan savaş önlemlerinden birisidir.

Genel olarak abluka yazılı olan veya olmayan uluslararası kuralları ile düzenlenir.

Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları nelerdir?

Uluslararası yardımcı nitelikli, yani bağlayıcı olmayan kurallarının doğduğu kaynaklar ise yine 38.maddeye göre şunlardır:

mahkeme kararları ve öğreti (hukukçuların ya da ilgili uzmanların görüşleri).

Uluslararası hukuk kurallarını kim koyar?

Sujeleri (özneleri) özellikle devletler egemen ve eşittirler, herhangi başka bir birime tabi değildirler.

Dolayısıyla, kural koyan bir üst otorite olmadığı için, uluslar arası hukuk kurallarını bizzat bu normlara uyacak olan egemen devletler koyar.

Uluslararası teamül hukuku nedir?

Teamül hukuku, bir yerde, grupta, kültürde eskiden beri yapılagelen şeyler, alışılagelmiş şeyler, öteden beri olagelen davranışlar, tutumlar bütünüdür.

Osmanlıdan beri gelen, günümüzde bağlayıcı unsuru olmayan, adet hukuk‘u denebilir.

 

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: