Ana SayfaEN SON EKLENENLERUsulsüzlük Borcu Nedir

Usulsüzlük Borcu Nedir

Usulsüzlük Borcu Nedir

Usulsüzlük ne anlama gelir?

Usulsüzlük suçları mali nitelikte vergi suçlarından olup, Vergi Kanunlarının şekle ve usule dair hükümlerine uyulmaması sonucu oluşmakta; genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Usulsüzlük cezaları kaça ayrılır?

Usulsüzlük cezaları genel usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük ezaları olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel Usulsüzlük Cezaları: Genel Usulsüzlük Cezaları yukarıdaki şemada da görüldüğü gibi kendi içinde 1. derece usulsüzlük cezası ve 2. derece usulsüzlük cezası olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

İdari para cezası nereden sorgulanır?

İdari para cezası sorgulama işleminizi İnternet Vergi Dairesi sistemi üstünden yapabilirsiniz. Bu borç bilgilendirme sistemi ile yönetimsel para cezası sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Özel usulsüzlük cezası en fazla ne kadar kesilir?

Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

Usulsüzlük kabahati nedir?

Usulsüzlükle ilgili kabahatler, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması şeklinde ortaya çıkar. Usulsüzlüğü vergi ziyaından ayıran fark, vergi ziyaı Tarh döneminden sonra ortaya çıkan kabahate konu fiilleri ifade ederken, usulsüzlükte tarh dönemi öncesi veya sonrasının önemi yoktur.

Özel usulsüzlük cezası ne zaman kesilir?

Buna göre, Vergi Usul Kanununun 353 ve mükerrer 355. maddeleri uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezalarında zaman aşımı, usulsüzlük fiilinin işlendiği yılı takip eden yılın birinci gününden itibaren beş yıl olarak tespit edilmiştir.

Genel usulsüzlük cezası ne demek?

Usulsüzlük cezaları, devletin herhangi bir gelir kaybına uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın, kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmesi amacıyla belirlenen usul hükümlerine uyulmamış olması neticesinde verilen cezalardır.

2 dereceden usulsüzlük cezası nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352/II-7 inci maddesine göre, vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması 240 TL ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir.

Özel Usulsüzlük Cezası Nereye Ödenir?

Özel usulsüzlük cezası vergi daire başkanlığına ödenmektedir. Vergi cezası daire başkanlığına ödendiği gibi aynı zaman da e-devlet üzerinden de ödenmektedir. Anlaşmalı ATM’ler aracılığı ile özel usulsüzlük vergisi yine ödenebilmektedir.

3074 Vergi Kodu Nedir?

3074 vergi kodu özel usulsüzlük cezasını belirten bir vergi kodudur. Özel usulsüzlük cezasını vergi dairesi başkanlığı tarafından kesilen bir ceza vergi türüdür.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »