Ana SayfaUYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Kadastro

Kadastro (2981 S. İmar Affı Yasası Uyarınca Açılan Kadastro Tespitine İtiraz)
Kadastro (Komisyonca Devredilen)
Kadastro (Mahalli Mahkemeden Devredilen)
Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz)
Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)
Kadastro (Yenileme Tespitine İtiraz)
Kambiyo Hukuku Şikayeti
Kambiyo Senetlerinin İptali
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)
Kamulaştırma
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli)
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hakim Kararını Yerine Getirmeyenlerin Cezalandırılması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere El atmanın Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali)
Kayıt Kabul
Kaynak Hakkı Kurulması

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Kayyım Atanması

Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini)
Kayyım Atanması (Mal Memurunun Kayyım Tayini)
Kayyımın Kaldırılması,
Kazai Rüşt,
Kıymet Takdirine İtiraz,
Kira,
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli)
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
Kira (Uyarlama İstemli)
Kira Sözleşmesinin İptali,
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli,
Kiralananın Tahliyesi,
Kiralananın Tahliyesi (2946 Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (6570 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi(İcra)

Kişilik Hakları

Kişilik Hakları (Saldırının Hukuka Aykırılığının Tesbiti İstemli)
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi,
Kişisel Eşyanın İadesi,
Konkordato,
Konkordatonun Feshi,
Konkordatonun Tasdiki,
Kooperatif,
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti
Kooperatifin Dağılması İstemli
Koruma Kararının Kaldırılması
Kredi Verence Açılan Kredi Kartı
Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi,
Lokavtın Durdurulması,
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar,
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Marka

Marka (Dellillerin Tespiti İstemli)
Marka (Maddi Tazminat İstemli)
Marka (Manevi Tazminat İstemli)
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Mecra İrtifakı Kurulması

Menfi Tespit

Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Alım Satım)
Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İİK 89/3 Kaynaklı (3. Şahıs Tarafından Açılan))
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kira)
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)

Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar

Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Verilen Zararın Tazmini İstemli)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)

Meskeniyet İddiası

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması,
Mirasçılık Belgesi İstemi,
Mirasçılık Belgesinin İptali,,
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali,
Mirası Reddinin İptali,
Mirasın Gerçek Reddi,
Mirasın Hükmen Reddi,
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma,
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti,

Mülkiyet,

Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli)
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan)
Mülkiyet (Tespit İstemli)
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan)

Nafaka

Nafaka (Katılım Nafakası)
Nafaka (Nafakanın Artırımı)
Nafaka (Nafakanın Arttırımı)
Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
Nafaka (Önlem Nafakası)
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yardım Nafakası)
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)
Nesebin Reddi,
Nişan Bozulması,
Noter Defter Tasdiki,
Noter Yemini,
Nüfus,

Nüfus

Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Adın İptali İstemli)
Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli)
Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli)
Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli)
Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli)
Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli)
Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)

Orman

Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli)
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli

Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan))
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi)
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
Ödeme Emri Tespit
Ölüme Bağlı Tasarruf
Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve Değiştirilmesi)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu)

Öz Sermaye Tespiti

Patent

Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Patent (Dellillerin Tespiti İstemli)
Patent (Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Patent (Maddi Tazminat İstemli)
Patent (Manevi Tazminat İstemli)
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Patent (Patent İsteme Hakkının Ve Patentin Gaspı İddialı)
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Patent (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Patent (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Promosyon,

Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi,
Rehnin Kaldırılması Talebi,
Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan,
Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış,
Satıcının Açtığı İtirazın İptali,
Satıcının Açtığı Menfi Tespit,
Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi,
Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı,
Satışa İzin,
Sendika Faaliyetinin Durdurulması,
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi,
Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali Ve Tescil,
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz,
Sıra Cetveline İtiraz,

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Sigorta,

Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son Verilme İstemli)
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı)
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan)
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan)
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan)
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı)
Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz,

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Sözleşmenin İptali,

Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin Uyarlanması
Sözleşmenin Uyarlanması (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Şahsi Münasebet

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Şikayet
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)
Tahkim (Hakem)
Takas Mahsup Talebi,
Takibin Taliki Veya İptali,
Tanıma Ve Tenfiz,

Tanıma Ve Tenfiz

Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil
Tapu İptali Ve Tescil
Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tapu Kaydında Düzeltim
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi)
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi)
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini
Tapusuz Taşınmaz Tescili
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan)
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı)
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Tazminat
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan)
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle)
Tazminat (Hakim Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Munzam Zarar Nedeniyle)
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan)
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan)
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı)
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

Tazminat (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı)
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan)
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Tazminat (Rücuen Tazminat)
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen)
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı)
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi(İ.İ.K.36)

Tereke Tespit

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti
Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı)
Tespit
Tespit (D.İş)
Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti)
Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (İşe İade İstemli)
Tespit (Odalar Ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin)
Tespit (Ölümün Tespiti)
Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti)
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili)
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)
Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan)
Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tevdii Mahali Tayini
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz

Ticari Şirket

Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Ticari Şirket (Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı)
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet Ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli)
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)

Ticari Ünvanın Korunması

Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan,
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu,
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması,
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması,
Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan,
Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış,
Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı,

Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi

Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali,
Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit,
Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi,
Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması,
Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan,
Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı,
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan,
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli

Üst Hakkı Kurulması

Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması)
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan)
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli)
Vakıf
Vakıf (Amacın Ve Malların Değiştirilmesi İstemli)
Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli)
Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli))
Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedinden Kaynaklanan Alacak İstemli)
Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli)

Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması

Vasi Tayini – Hacir Altına Alma
Vasinin Görevinden Çekilmesi
Vasiyetname Açılması
Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnamenin İptali,
Vasiyetnamenin Tenfizi,
Vasiyetnamenin Tenfizi(Yerine Getirilmesi)

Velayet

Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
Velayet (Velayetin Kaldırılması)
Velayetin Nez’i
Velayetin Tevdii
Vesayet
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)
Vesayet (Satışa İzin)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Yemin Tayini
Yemin Tutanağı
Yeni Bitki Çeşitleri
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)

Yetki İtirazı

Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması,
Zayi Belgesi Verilmesi,
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli,
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)
Zilyet Olunan Taş

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: