V Tahdit Kodu Nedir

Deport Kaldırma
6 Min Read

V Tahdit Kodu Nedir

Türkiye’de ikamet izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin haklarında V-70 tahdit kodu konmaktadır ve bu kişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.

Yabancıların Tahdit Kodu Nedir ve Kodun Kaldırılması

Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konulmasının nedenleri farklılık gösteriyor. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar),
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar),

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuru yapan yabancılar),
V-84 (10 gün Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),

G-87 (Genel güvenlik tehlikesi arz etmekte olan yabancılar),
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar),
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),,

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancılar),
Ç-118 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),

Ç-119 (Kaçak çalışan yabancıların, para cezasını ödememe durumu),
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancılar),

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (INAD yolcu),

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancılar),
K (Kaçakçılıktan aranan yabancılar),

N-99 (Interpol kodu),
O-100 (Semti meçhul ve ülkeye girişi yasaklı sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancılar),

Yabancıların Tahdit Kodu Nedir, Neden Konur? Kodun Kaldırılması

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar)

Türkiye’de bir oturma izni alıp daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı. Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve yabancıya beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar)

Türkiye’deki resmi makamlara bildirdiği adreste bulunamayan yabancılar hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır ve oturma izni iptal edilmektedir.

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar)

Türkiye’de oturma izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi durumunda, bu kişilere V-70 tahdit kodu konmaktadır ve 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı konulmaktadır.

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancılar)

Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek başvuru yapan yabancı uyruklular, araştırmaların sonucu Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır. Bu kod, yabancının bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek için konulur.

V-84 (10 gün içerisinde Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar)

On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyrukluların (10) gün içinde Oturma izni almak adına Göç idaresine başvurmamaları ya da başvurusu ret edildiği durumlarda kademeli olarak giriş yasağı (deport) konulmaktadır.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir. Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır. Bunun için hukuki bir ihtiyaç vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.

V Tahdit Kodu Nedir
V Tahdit Kodu Nedir

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı uyruklular)

Yabancılar hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedir. G-87 kodu konulan kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir.

Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancının deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş ve bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir.

Bu noktada önemli olan davayı zamanında açabilmek ve bu konularda donanımlı, yetkin bir uzman avukat danışmanlığında çalışmaktır.

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar)

Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engelleniyor.

Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir. Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda 2 yıla ek olarak 5 yıl daha para cezasından dolayı giriş yasağı uygulanacak.

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar)

Yabancının, Türkiye’de bulunduğu süre içerinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında Türkiye’ye 1 yıl giriş yasağı uygulanır.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancılar hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı herhangi bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir.

Bar, gece klübü vb. gibi yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir.

Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) yapılabilirler.

Share this Article
Leave a comment
Translate »