Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

0
93

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında,

Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
Vatandaşlık avukatının yaptığı iş ve işlemler konusunda genel kapsam, vatandaşlık hukuku mevzuatı dahilindeki uyuşmazlıklara hukuki destek sağlamaktır.

Yabancılar Oturma İzni ve Vatandaşlık İşlemleri kapsamında Türkiye’de vatandaşlık nasıl alınır sorusu, Türkiye’de ömür boyu yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilerin sorduğu sorulardan biridir. Ülkemizde belirlenen kanuni yaşam süresini dolduran yabancı uyruklu kişiler, aynı zamanda belirtilmiş istisnai şartları oluşturmuş yabancılar, başvuru yaparak vatandaşlık almaktadır.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirlenen ve 19 Eylül 2018 tarihli yönetmelik gereğince, ülkemizde daha önce 1 milyon dolar bedeli olan, ancak yapılan değişiklikle, 250bin dolar bedelli ev alan yabancı uyruklu kişiler, ailesiyle beraber, Türk vatandaşlığına geçebilir.
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır.

İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Bu kapsamda vatandaşlık hukuku avukatının genel görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

Vatandaşlık kazanılması işlemlerinin yapılması,
Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinin yapılması,
Çifte vatandaşlık uyuşmazlıklarının takibi,
Çoklu vatandaşlık uyuşmazlıklarının takibi
Vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda dava sürecine girilmesi ve sürecin takibi

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

Vatandaşlık başvurusunu avukat yapabilir mi?

Belgeler hazırlandıktan ve hizmet bedeli yatırıldıktan sonra kişi yerleşim yerinde bulunan valiliğe başvuruda bulunabilir.

Vatandaşlık başvurusunu avukat aracılığı ile yapmak mümkündür.

Yabancıların Edinebileceği Haklar,
Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü,
Sözleşme Yapma Hakkı,
Basın Özgürlüğü,
Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
Kişi Dokunulmazlığı,
Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
Çalışma İzni,
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
Gayrimenkul Edinme Hakkı,
Miras Hakkı

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

YATIRIM YOLU İLE VATANDAŞLIK PROGRAMI

Yatırım yoluyla vatandaşlık, özel bir yatırım karşılığında alternatif bir pasaportu güvence altına almanın en etkili yoludur.
Yeni düzenlemeyle yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanması kolaylaştırılmıştır.

Dünya’daki en umut vaat eden emlak pazarlarından biri olan Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumun yanı sıra güçlü inşaat sektörü ile gayrimenkul yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaktadır.

Gayrimenkul Yatırımı Aracılığıyla

Türk Vatandaşlığına Başvuru Adımları
Vergi Sicil Numarası Alın
Vergi sicil numarası, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.
Pasaportun aslı ve fotoğraf gereklidir

Türkiye’de Banka Hesabı Açma

Satın alma aşamasındaki işlemlerin belgelenmesi gerekecektir.
Pasaportun aslı ve vergi sicil numarası gereklidir.
Mevcut adresinizi gösteren resmi bir belge (kamu hizmet faturaları gibi) beyan edilmesi zorunludur.

Gayrimenkulü Bulma

Toplam 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası (bir veya birden fazla mülk)
Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın
İskân ruhsatı verilmiş
Kat irtifakı veya tapu senedi hazır
Resmi Değerleme Ölçümüne uygun

Gayrimenkulü Satın Alma

Banka havalesi aracılığıyla ödeme yapılır ve bu işlem dekont ile belgelendir.
“3 Yıl Boyunca Satılmayacak” ibaresi yer alan tapu senedi ve/veya noter tasdikli satış sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi alınır.

Uygunluk Belgesi Alma

Resmi Değerleme Çalışması talep edilir ve sağlanır.
Banka havalesi dekontu gönderilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.

Türk Vatandaşlığına Başvuru

Gerekli belgeler toplanır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

VATANDAŞ OLMA ŞARTLARI NELERDİR ?

250.000 USD lık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı uyruklu kişiler beklemeden Türkiye’de vatandaşlık alabilirler.
500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak
50 kişilik istihdam oluşturmak.
500.000 USD tutarında 3 yıl tutmak şartıyla devlet borçlanma araçlarını satın almak.
500.000 USD tutarında 3 yıl elinde tutmak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payı girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı satın almak.

Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili bir devletin ülkesine gelen yabancılar için uyguladığı mevzuattan oluşan hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukukunun temelinde esasında mütekabiliyet ilkesi vardır. Dolayısıyla Yabancı ülke vatandaşlarına Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları bir parça da o yabancı ülke vatandaşının tabiyetinde bulunduğu ülkeye göre de değişiklikler arz etmektedir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının ilk önce karşılaştığı problemlerin başında Türkiye’ye girişte zaman zaman karşılaşılan GİRİŞ YASAKLARI ve TAHDİT KODLARI gelmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girmiş olup, Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalmaları ve çıkmaları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak uluslararası korumanın kapsamı, buna ilişkin uygulama usulü ve esasları bu kanunla belirlenmiştir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri kanunda belirtilen kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gibi gerekçelerle yasaklanabileceği gibi bazı durumlarda Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişebilmektedir.

Aynı zamanda yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi konusu ise 2644 sayılı Tapu Kanunu ve bazı özel kanunlar tarafından düzenlenmiş olup, belirli sınırlamalar dâhilinde yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi mümkündür.

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

Yabancılar Hukuku Deneyimli Avukat Desteği

Yabancılar hukuku avukatı, yabancılık unsuru içeren konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren avukat olarak tanımlanabilir. Yabancılar hukuku avukatı gerek yürürlükte bulunan mevzuatlara gerekse Yargıtay içtihat ve kararlarına hakimdir.

Kolay olmayan prosedürler çerçevesinde Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

Yabancılar Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Avukatlık ofisimizin yabancılar hukuku ve vatandaşlık ile ilgili hukuki yardım verdiği alanlar;

Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,

Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,

Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,

Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinleri 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

Amaçlarımız ve hukuki misyonumuz ışığında; çözüm odaklı yaklaşım anlayışı ortaya koyarak yabancı vatandaşlara 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında kaliteli hizmet desteği sağlamaktır.

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancı vatandaşların oturma izni başvurularının yapılması, uzatılması ve süreçlerinin sonuçlandırılana kadar takip edilmesi

Türk vatandaşlığının istisnai, genel veya evlilik ile kazanılması süreçlerinde detaylı destek verilerek ve süreçlerin titizlikle takip edilmesi
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların başvuru işlemlerinin detaylandırılarak başvuru süreçlerinin başlatılması, yakından takip edilmesi

6735 Sayılı Kanun kapsamında, Turkuaz Kart başvuru süreçlerinin başlatılması ve takip edilmesi
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Yabancı vatandaşların Türkiye’de taşınmaz edinimlerinin KDV muafiyeti başvuru işlemlerinin başlatılması ve süreçlerin titizlikle takip edilmesi

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

Vatandaşlık Hukuku Ücretleri Ne Kadar?

Vatandaşlık hukuku avukatı ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takip edilecek iş, işlem veya başvuruların niteliğine göre avukat ile müvekkil arasında gerçekleştirilecek görüşme neticesinde kurulacak sözleşme ile belirlenecektir.

Vatandaşlık Nedir?

Vatandaşlık, Anayasal ülkelerde politik kurumlarının bir parçası olmak anlamına gelir. Her anayasal ülkenin vatandaşlık gereklilikleri anayasalarında belirtilmiştir.

Sınır Dışı Edilme Sebepleri Nelerdir?

Sınır dışı veya deport edilme sebebi farklı kriterlere göre düzenlenir. Cezai güvenlik tedbiri veya kolluk güvenlik tedbiri olmak üzere iki farklı başlıkta yabancılar deport edilebilir.

En sık karşılaşılan sınır dışı edilme sebepleri şunlardır:

Oturma izni olan yabancının çalışma iznine sahip olmadığı halde ülke içinde bir işe girmesi,
Sahte evlilik yapan yabancıların V70 tahdit koduyla deport edilmesi,
Ülkeye kaçak yollarla veya sahte evrakla giriş yapılması,
Terör örgütü üyeliği, desteği olanlar, örgüt kurucuları ve sempatizanları sınır dışı edilir,
Vize süresi dolan ancak ülkeden çıkış yapmayanlar deport edilir,
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler,
İkamet izni başvurusu reddedilenler,
2 yıldan daha fazla hapis cezası alanlar,
Ahlaka aykırı eylemde bulunanlar (fuhuş vb.).

İstanbul vatandaşlık avukatı ve ofisleri bu davalarda kişinin adli yargılanma sürecini sağlayacaktır.

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022

Sınır Dışı Edilme Süreci Nasıl İlerler?

Türkiye’de yaşayan yabancılar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanabilir veya idari birimler tarafından fark edilebilir. Öte yandan yabancının kendi isteğiyle kolluk kuvvetlerine teslim olması da mümkündür.

Yakalanan veya kendisi gelen yabancılar öncelikle en yakın sağlık kuruluşuna götürülür ve sağlık muayeneleri yaptırılır. Bu süreçte İstanbul uluslararası hukuk avukatı ile iletişime geçmek kişinin deport yasağını durdurabilir.

İl Göç İdaresi tarafından belirlenen yerde yabancılar bekletilirken gerekli evraklar hazırlanır. Evrakları hazırlanan yabancılar kadın ve erkekler için ayrı olan Geri Gönderme Merkezlerinde bekletilmektedir.

Bu süre içinde yabancılar, kendileri için avukat tutabilir ve avukatla görüşme sağlanır. İstanbul avukat tutmayan yabancılar kendi ülkelerine gönderilir.

Avukat ile görüşen yabancılara terke davet gönderisi çıkartılabilir. Bu gönderiyi alanlar en az on beş en fazla otuz gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır. Ancak bazı durumlarda bu terke davet gönderisi de iptal edilir ve yabancılar Türkiye’de kalabilir.

Vatandaşlık Avukatı

Deport Kaldırma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Deport (sınır dışı) iptali davası ile yabancılar yasak ve deport kararından etkilenmeyebilir. Bunun için yabancılar kendileri veya avukatları aracılığıyla yürütmeyi durdurma ve kararın iptali için dava açmalıdır.

Deport davası için yabancılar on beş gün içerisinde idari mahkemelere başvurabilir. Çoğu zaman deport kararı iptal edilir ve yabancılar Türkiye’de kalır. Ancak burada yabancının sınır dışı edilme sebebi en önemli faktördür.

İstanbul hukuk büroları sürecin yabancının lehine olması için gerekli savunma ve işlemleri yürütür. Aynı zamanda yabancılar, idari mahkeme sonuçlanana kadar sınır dışı edilemez.

Meşruhatlı Vize Nedir?

Sınır dışı edilen yabancılar meşruhatlı vize işlemleri ile yeniden Türkiye’ye dönebilir. Yabancılar evlilik, tedavi, eğitim vb. sebepleri gerekçe göstererek meşruhatlı vize hakkından faydalanır. Bu hakkını kullanmak isteyen yabancılar gerekli durumu belgeleriyle ispatlamak zorundadır.

Aksi takdirde yapılan başvurular reddedilir.
Terör örgütü üyeliği, kamu düzenini bozma veya halk sağlığını tehdit etme vb. gibi suçlarla deport edilenler hem meşruhatlı vize hem de sınır dışı iptali davasından faydalanamayabilir.

Yabancılar Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetlerimiz

Yabancılar hukuku oldukça geniş yelpazesi olan bir alandır. Yabancıların Türkiye’de bulunan hakları ve sorumluluklarını baz alan yabancılar hukuku kapsamında verilen birçok hukuki danışmanlık hizmeti vardır.

Yabancılar Hukukuna ilişkin başlıca hizmetlerimiz ise aşağıdaki gibidir;

Deport kararının kaldırılması,
Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması,
Türkiye’de çalışma izni ve ikamet izni bulunana yabancı uyruklu kişilerin eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni alınması, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların kısa dönem ikamet izni veya uzun dönem ikamet izni , ikamet izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
Schengen ülkelerine gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilere Schengen başvurularına ilişkin olarak hukuki bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirmede bulunmak
Türkiye’de çalışmakta olan yabancı uyruklu kişilerin iş sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve alacaklarının tahsili için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi

Türkiye’de bulunmayan Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı kişilerden olan alacağını tahsil etmek, icra takibi yapmak, itiraz halinde dava açmak ve sonuçlandırmak,
Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı kişilerden olan alacağını tahsil etmek, icra takibi yapmak, itiraz halinde dava açmak ve sonuçlandırmak
Geri gönderme merkezinde bulunan yabancı uyruklu kişiler hakkında verilen mahkeme kararlarına itiraz etmek, dava açmak ve sonuçlandırmak

Yabancı uyruklu kişilerin evlilik birliğinin sonlandırılması hususunda boşanma davası açmak, anlaşmalı boşanma protokollü hazırlamak ve anlaşma boşanmak için dava açmak , takip etmek ve sonuçlandırmak
Sınır dışı kararı verilen yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı kararlarının iptali için dava açmak ve takibini yapmak

Yabancı uyruklu kişiler hakkında göç idaresi müdürlükleri tarafından verilen tahdit kodlarının kaldırılması için dava açmak ve takip
Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin için Türkiye’de turistik ikamet izin başvurularında bulunmak ve bilgilendirmek
Türkiye’ de bulunan yabancı uyruklu kişilerin şartların uygunluğunun değerlendirilmesi suretiyle insani ikamet izni başvurusu yapılması, takibi ve gerekli durumda dava açılması

Türkiye’de okumak isteyen yabancı uyruklu kişiler ve öğrenciler için öğrenci ikamet izni başvurusu, takibi ve sonuçlandırılması
Türkiye’de bulunan üniversite ve liselerde okumak isteyen öğrencilerin ilgili kurumlara başvurularında bulunmak, sınav yerleri ve sınav zamanı hakkında bilgilendirmek ve bu hususta hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermek

Uluslararası koruma kimlik belgeleri hakkında hukuki hizmet vermek, bu alanda sorun yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sorunlarının tespiti ile Göç İdaresi Müdürlükleriyle görüşmeler yapmak, dilekçeler sunmak ve gerektiği hallerde dava açmak

Geçici koruma kimlik belgeleri hakkında hukuki hizmet vermek, bu alanda sorun yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sorunlarının tespiti ile Göç İdaresi Müdürlükleri ile görüşmeler yapmak, dilekçeler sunmak ve gerektiği hallerde dava açmak
Türkiye’de taşınmaz satın almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin değerleme raporu alınması hususunda hukuki hizmet sunmak ve olası hukuksal süreçler hakkında bilgilendirme yapmak

İnsan ticareti mağdurları için insan ticareti mağduru ikamet izni başvurusu yapılması ve takibi
Türkiye’de bulunan ve evlenmek için başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere hukuki danışmanlık hizmeti sunmak

Göç ve vatandaşlık dairesinin aldığı kararlara karşı itiraz ve dava gibi bütün mahkeme işlemleri
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz satın alması konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermek ve bu konuda hukuki sınırlar içerisinde en doğru yatırımı yapmasını sağlamak

Türkiye’de bulunan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti
İdari gözetim kararı verilen yabancı uyruklu kişiler hakkında itirazlarda bulunmak, dava takibi yapmak

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin işlemiş oldukları suçlara ilişkin olarak ceza davalarını takip etmek ve sonuçlandırmak
Yabancı uyruklu kişilerin 3. Ülkeye gitmek istemeleri halinde başvuruda bulunmak, hukuki danışmanlık hizmeti vermek

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden

Yabancılara yurt içinde banka hesabı açma gibi birçok farklı hizmetler ve daha fazlası için Yabancılar Hukuku alanında hizmet veren tecrübeli Vatandaşlık Hukuku avukatımız ile iletişime geçmek için  Asal Hukuk Danışmanlık büromuza başvurabilirsiniz.

İstanbul avukat ve hukuki danışmanlık, İstanbul’da hukuki ve adli konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul’un ilçeleri Adalar Vatandaşlık Avukatı , Arnavutköy Vatandaşlık Avukatı, Ataşehir Vatandaşlık Avukatı, Avcılar Vatandaşlık Avukatı, Bağcılar Vatandaşlık Avukatı, Bahçelievler Vatandaşlık Avukatı, Bakırköy Vatandaşlık Avukatı, Başakşehir Vatandaşlık Avukatı, Bayrampaşa Vatandaşlık Avukatı, Beşiktaş Vatandaşlık Avukatı, Beykoz Vatandaşlık Avukatı, Beylikdüzü Vatandaşlık Avukatı, Beyoğlu Vatandaşlık Avukatı, Büyükçekmece Vatandaşlık Avukatı, Çatalca Vatandaşlık Avukatı, Çekmeköy Vatandaşlık Avukatı, Esenler Vatandaşlık Avukatı, Esenyurt Vatandaşlık Avukatı, Eyüpsultan Vatandaşlık Avukatı, Fatih Vatandaşlık Avukatı, Gaziosmanpaşa Vatandaşlık Avukatı, Güngören Vatandaşlık Avukatı, Kadıköy Vatandaşlık Avukatı, Kağıthane Vatandaşlık Avukatı, Kartal Vatandaşlık Avukatı, Küçükçekmece Vatandaşlık Avukatı, Maltepe Vatandaşlık Avukatı, Pendik Vatandaşlık Avukatı, Sancaktepe Vatandaşlık Avukatı, Sarıyer Vatandaşlık Avukatı, Silivri Vatandaşlık Avukatı, Sultanbeyli Vatandaşlık Avukatı, Sultangazi Vatandaşlık Avukatı, Şile Vatandaşlık Avukatı, Şişli Vatandaşlık Avukatı, Tuzla Vatandaşlık Avukatı, Ümraniye Vatandaşlık Avukatı, Üsküdar Vatandaşlık Avukatı, Zeytinburnu Vatandaşlık Avukatı ilçelerinde ve tüm İstanbul ilçelerinde hukuki hizmet vermekteyiz. Türkiye’nin dört bir yanına Edirne Vatandaşlık Avukatı , Tekirdağ Vatandaşlık Avukatı , Kocaeli Vatandaşlık Avukatı, İzmir  Vatandaşlık Avukatı, Ankara Vatandaşlık Avukatı gibi illerden dava almaktayız.

İstanbul avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık Avukatı | Ankara Vatandaşlık Avukatı 2022