Vize İhlal Cezası 2022

Deport Kaldırma
8 Min Read

Vize İhlal Cezası 2022

Vize İhlal Cezası

Vize ihlali yapan yabancı uyruklu bir kişi kaçak konumuna düşmektedir.

Bu tür bir durumda vize ihlali yapan yabancı uyruklu kişinin ceza olarak kanunlarda belirtilen bir tutardaki ücreti ödemesi gerekir. Bu cezanın toplamı, 1 yıllık ikamet izni harcının 2 katı şeklinde hesaplanır. Bir takım ülkelerin vatandaşlarının bu kurallara aykırı davranması durumunda ise bu ücrete ek olarak vize harcı da ödemeleri gerekir.

Vize ihlal cezası olarak kesilen para cezasını ödemeyip de Türkiye’den çıkılması durumunda yabancı uyruklu kişi sınır dışı (deport) edilir. Bu tür bir durumda beş (5) yıllık bir süre için yabancı uyruklu kişi hakkında deport kararı, yani diğer bir deyimle sınır dışı kararı verilmektedir.

Zaman zaman deport (sınır dışı) edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik bir takım af kararları da çıkabilmektedir. Ancak 2021 itibariyle herhangi bir af durumu ya da uygulaması söz konusu değildir.

Vize ihlal cezasının ödenmesi durumunda yabancı uyruklu kişinin ülkede kalmak için bir şansı daha bulunur. Cezasını ödedikten sonra, ülkeden çıkış ve ülkeye tekrar giriş yaparsa ve Türkiye’ye giriş yapmasından itibaren on (10) gün içerisinde oturum iznine (ikamet tezkeresi) başvuru yapacağını taahhüt eder etmiş olduğu bu taahhüdü gerçekleştirirse yabancı uyruklu kişi deport (sınır dışı) edilmez. Bu duruma şartlı giriş denmektedir. Bununla birlikte kişi on (10) gün içerisinde başvuruda bulunmaz ise kaçak durumuna düşecektir ve yakalandığı takdirde deport yani diğer anlamıyla sınırdışı edilecektir. Yabancı Hakkında Tahdit Kodu Konması

Deport (sınır dışı) edilen yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç141, G87, Ç114 gibi kodların uygulandığını görmekteyiz. Bazı kodlar bilgilendirici olduğu gibi bazı kodlar da sınırlayıcıdır. Dolayısı ile hakkında sınırlayıcı kod kararı olan yabancı uyruklu bir kişi, yukarıda anlatılanların tamamını usulüne uygun bir şekilde yapsa dahi Türkiye’ye, hakkındaki kod mahkeme kararı ile kaldırılmadığı sürece giriş yapamaz.

Bu nedenle yukarıdaki işlemler uygulanmadan önce bir uzman aracılığı ile yabancı uyruklu kişi hakkında ne tür bir kod olduğunun kontrolünün yapılması daha büyük önem arz etmektedir. Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar girişleri engellenmektedir.Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konuş sebepleri birbirleriyle farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı bir şekilde de tahdit süresi değişiklik göstermektedir. Genel anlamıyla baktığımızda tahdit kodu konulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),

V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler),

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler),

 

Vize İhlal Cezası 2022
Vize İhlal Cezası 2022

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler),

V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler),

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler),

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler),

 

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler),

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler),

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler),

Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler),

 

Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu),

Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu),

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler),

 

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler),

Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger),

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler),

 

K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler),

N-99 (Interpol kodu),,

O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı),

N-82 (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler),

 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Yukarıda yabancılar hakkında farklı sebeplerden ötürü farklı tahdit kodları konulduğu ve bunlara bağlı olarak Türkiye’ye tekrar giriş yapabilme sürelerinde değişiklik gösterdiğini açıkladık. Tahdit kodlarının kaldırılabilmesi için idare mahkeme yolu olduğu gibi bazı durumlarda da idari başvuru ya da Davetiye ile de tahdit kodları kaldırılabilir.Tahdit Kodu Kaldırılması için İdari Dava açmak

Haklarında deport (sınır dışı) verilmiş ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptali sağlanabilir. Tahdit koduna göre değişik bir işlem yapmak ve davada başka türlü bir savunmak gerekecektir.  Ama önemli olan davayı doğru zaman da açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda tecrübeli avukat ile çalışmaktır. Tahdit Kodu Kaldırma Davası Ne Kadar Sürer?

Deport sorgulama ve kaldırma konusundaki tahdit kodunun kaldırılmasına karşı açılacak olan dava yaklaşık olarak 1 sene civarında sürebilmektedir.  Ancak dava ile birlikte yürütmenin de durdurulması talep edildiğinden ötürü Hakim yürütmenin durdurulması veriliyorsa, yabancı Türkiye’ye giriş yapabilecektir.  Söz konusu yürütmenin durdurulması işleminde 20 ile 30 gün sorgulaması alınmaktadır.

Eğer hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan bir yabancı varsa ve bu kişiye hem tahdit kodu konulmuşsa hem de bu yabancı halen Türkiye’deyse; böyle bir durumda yabancı kişi adına vakit kaybetmeden hem sınır dışı kararı iptali ve tahdit kodu kaldırılması davalarını açmak en doğru yoldur.

Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılması durumunda yabancının sınır dışı (deport) edilmesi için iptal davasının sonucu beklenmelidir.  Yani yabancı sınır dışı edilemez. Tahdit kodu da yurda girışi engellediğinden ötürü iki karar da bir bakıma davalar ile engellenmektedir. Tahdit Kodu Kaldırılması İçin Davetiye Başvurusu

Bazı durumlarda yabancının tahdit kodunun kaldırılmasında yalnızca idari bir başvuru yetmektedir.  Hangi durumlarda idari bir başvuru yapılacağı konusunda bir uzmanın değerlendirmesi gerekir.

Sonuç olarak, tahdit kodları ve deport kararlarının iptal edilmesi mümkün bir olaydır.  Herhangi bir hak kaybına uğramamak ve başarılı sonuçlar almak için uzman kişilerle çalışmanızı tavsiye ederiz.

Vize İhlal Cezası 2022Tahdit  Kodunun Kaldırılması İçin Meşruhatlı Davetiye Başvurusu

Sınır dışı edilen ve ülkeye girişi yukarıda belirtmiş olduğumuz tahdit kodlarından birinin konulması suretiyle belirli veya belirsiz bir süre yasaklanmış olan kişi, özel bir sebep nedeniyle alacağı meşruhatlı vize davetiyesi sayesinde ülkemize tekrar giriş yapabilmektedir. Bu sebepler evlilik, eğitim – araştırma, çalışma, tedavi gibi sebepler olabilir. Bu şekilde alınacak vize doğrultusunda yasaklı kişi, yasaklanma süresi dolmadan evvel Türkiye’ye giriş yapabilir.

Terör örgütü üyeliği ve devlet aleyhine faaliyet gösterme gibi genel güvenliği ileri derecede etkileyen ve önemli risk arz eden nedenlerle sınır dışı edilen kişiler hakkında meşruhatlı vize davetiyesi çıkartılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda idari dava yolu ile ilgili tahdit kodunun kaldırılması daha mümkün olacaktır.

Vize İhlal Cezası 2022

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
Leave a comment
Translate »