What is the meaning of deportation?

0
49
İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

What is the meaning of deportation?

Deportation is a legal process in which a country expels a foreign national for violations of immigration law. This typically happens when a person overstays their visa, enters the country illegally, commits a crime, or is otherwise found to be in violation of the conditions that allowed them to enter and remain in the country.

It is important to note that deportation procedures often vary depending on the country’s laws and regulations. Usually, it involves a legal proceeding, and the individual concerned has the right to defend themselves, often with the help of an attorney.

The term “deportation” is sometimes used interchangeably with “removal”, but there can be nuanced differences depending on the immigration laws of a specific country.

Sürgün anlamı nedir?

Sınır dışı etme, bir ülkenin yabancı uyruklu bir kişiyi göçmenlik yasasını ihlal ettiği için sınır dışı ettiği yasal bir süreçtir. Bu genellikle, bir kişi vize süresini aştığında, ülkeye yasa dışı yollardan girdiğinde, bir suç işlediğinde veya başka bir şekilde ülkeye girmesine ve ülkede kalmasına izin veren koşulları ihlal ettiği tespit edildiğinde olur.

Sınır dışı etme prosedürlerinin genellikle ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine bağlı olarak değiştiğini belirtmek önemlidir. Genellikle yasal bir kovuşturmayı içerir ve ilgili kişinin genellikle bir avukatın yardımıyla kendini savunma hakkı vardır.

“Sınır dışı etme” terimi bazen “çıkarma” ile birbirinin yerine kullanılabilir, ancak belirli bir ülkenin göçmenlik yasalarına bağlı olarak nüanslı farklılıklar olabilir.

******************

What is the meaning of deportation order?

A deportation order is a formal document or command issued by an authorized immigration official or judge that orders a foreign national to leave a country because they have violated immigration laws.

Typically, this order is issued after a legal process where the individual in question has been found to be in violation of immigration rules. Reasons could be overstaying a visa, illegal entry, being involved in criminal activities, or being a threat to national security.

Once a deportation order has been issued, the individual is legally obliged to leave the country within a certain period of time. If they fail to do so, they can be forcibly removed by immigration enforcement officers.

The specifics of this process can vary from one country to another, depending on their respective immigration laws and enforcement practices. Individuals who are issued deportation orders generally have the right to appeal against the order in many jurisdictions.

Sınır dışı etme emrinin anlamı nedir?

Sınır dışı etme emri, göçmenlik yasalarını ihlal ettiği için yabancı uyruklu bir kişinin ülkeyi terk etmesini emreden, yetkili bir göçmenlik görevlisi veya yargıç tarafından verilen resmi bir belge veya emirdir.

Tipik olarak, bu karar, söz konusu kişinin göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği yasal bir süreçten sonra verilir. Sebepler, vize süresini aşmak, yasa dışı giriş yapmak, suç faaliyetlerine karışmak veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak olabilir.

Sınır dışı etme kararı verildikten sonra, kişi yasal olarak belirli bir süre içinde ülkeyi terk etmekle yükümlüdür. Bunu yapmazlarsa, göçmenlik icra memurları tarafından zorla sınır dışı edilebilirler.

Bu sürecin ayrıntıları, ilgili göçmenlik yasalarına ve uygulama uygulamalarına bağlı olarak bir ülkeden diğerine değişebilir. Sınır dışı etme emri verilen kişiler, genellikle birçok yargı alanında bu karara itiraz etme hakkına sahiptir.

******************

What is relocation and example?

Deportation is the act of deporting a foreign national, usually because they live the immigration laws. This includes circumvention, smuggling, committing a crime, or other spreading of the terms of their regulation.

Tehcir ve örnek nedir?

Sınır dışı etme, genellikle göçmenlik yasalarını yaşadıkları için yabancı uyruklu bir ülke sınır dışı etme eylemidir. Bu, vize aşımını aşmayı, kaçak kaçak yollardan girmeyi, suç işlemeyi veya yasal düzenlemelerinin koşullarının diğer yayılmalarını kapsar.

**************

What happens to a person who is deported?

When a person is deported, they are forced to leave the country they are currently residing in and return to their home country or another country that will accept them. Here’s a general overview of what can happen in a deportation process:

Issuance of Deportation Order: If a person is found to be in violation of immigration laws, a deportation order is typically issued by an immigration judge or an authorized official.

Detention: In some cases, the individual may be detained in a facility while preparations for their deportation are made. This is more likely if the individual has committed a serious crime or is considered a flight risk.

Appeal: Depending on the jurisdiction, the individual may have the right to appeal the deportation order. If the appeal is successful, the deportation order may be overturned. If not, the order stands.

Deportation: The individual is then transported out of the country, usually under the supervision of immigration enforcement officials. This might involve a flight or other means of transport to their country of origin or another country that has agreed to receive them.

Post-Deportation Consequences: After being deported, an individual typically faces significant restrictions on re-entry to the deporting country. The length and extent of these restrictions can vary widely depending on the circumstances of the deportation and the specific laws of the country. In some cases, the individual may be permanently barred from re-entering.

Deportation kelimesinin Türkçe karşılığı “sınırdışı etme” veya “deport etme” olarak geçer. Bu, genellikle bir kişinin göçmenlik yasalarını ihlal etmesi durumunda bir ülkeden çıkarılmasını ifade eder.

Bir kişi sınırdışı edildiğinde, genellikle şu adımlar izlenir:

Sınırdışı Kararının Verilmesi: Eğer bir kişi göçmenlik yasalarını ihlal ederse, genellikle bir göçmenlik yargıcı veya yetkili bir memur tarafından sınırdışı kararı verilir.

Gözaltı: Bazı durumlarda, sınırdışı edilecek kişi, sınırdışı işlemleri yapılırken bir tesis içinde tutulabilir. Bu durum genellikle kişi ciddi bir suç işlemişse veya kaçma riski olduğu düşünülüyorsa daha olasıdır.

Temyiz: Jurisdiksiyona bağlı olarak, kişinin sınırdışı kararına itiraz etme hakkı olabilir. Eğer temyiz başarılı olursa, sınırdışı kararı iptal edilebilir. Eğer başarısız olursa, karar yürürlükte kalır.

Sınırdışı: Daha sonra kişi, genellikle göçmenlik kuvvetleri yetkililerinin denetiminde, ülkeden çıkarılır. Bu, genellikle onları orijinal ülkelerine veya onları kabul etmeyi kabul eden bir başka ülkeye taşıyan bir uçuş veya başka bir taşıma biçimini içerir.

Sınırdışı Sonrası Sonuçlar: Sınırdışı edildikten sonra, bir kişi genellikle sınırdışı eden ülkeye yeniden giriş konusunda önemli kısıtlamalarla karşılaşır. Bu kısıtlamaların uzunluğu ve genişliği, sınırdışı durumunun koşulları ve ülkenin özel yasalarına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bazı durumlarda, kişi kalıcı olarak yeniden giriş yapmaktan men edilebilir.