Yabancı Vatandaşların Türkiye’deki Tapu İşlemleri*2022

0
69

Yabancı Vatandaşların Türkiye’deki Tapu İşlemleri*2022

Gayrimenkul edinim yolu ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması için öncelikle minimum 250.000 USD (veya karşılığı TL) değerinde bir gayrimenkul satın alınması ve bu gayrimenkulün üç yıl süre ile satılamayacağına dair tapu kaydı üzerinde bir şerh koyulması gerekmektedir.

Gayrimenkulün yabancı kişi ya da vekili tarafından tapuda resmi şekilde devir alındığı esnada gerekli belgeler ile birlikte müracaat edilerek söz konusu şerh koydurulur ve yine gerekli belgeler ilgili tapu müdürlüğüne teslim edilerek Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı nezdinde ‘’uygunluk belgesinin’’ alınması için müracaatta bulunulur. Aslında bu belge yabancı kişi tarafından alınan gayrimenkulün; vatandaşlık başvurusunda bulunması için gerekli yasal şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirmektedir.

Gayrimenkulün satış değeri olarak ifade ettiğimiz tapuda gösterilen satış bedelidir, ikincisi gayrimenkulün gerçek değerinin belirlenmesi için yetkili kurum (SPK) lisanslı değerleme şirketinden alınan rapor olarak ifade ettiğimiz eksper raporu ve son olarak gayrimenkul için ödenen ve en az 250.000 USD değerinde olması gereken yabancı uyruklu kişinin malik veya maliklere ödediği satış bedelini gösterir banka onaylı dekontlarıdır.

Ödeme ve transferler bu süreçte oldukça elzem niteliktedir. Nitekim ödeme toplamının 250.000 USD’den veya/ Türk Lirası karşılığı bedele tekabül etmesi gerekir. Ödemelerin mutlaka gayrimenkulü vatandaşlık başvurusunda bulunmak üzere satın alan yabancı kişinin banka hesabından ve uygun açıklama yazılarak yapılması gerekir. Yabancı kişi yabancı bir bankadan transfer gerçekleştirebileceği gibi uygulamada daha çok Türkiye’de bir bankada adına hesap açılarak talimat vermesi talep edilir.

İstisnai Türk vatandaşlığı için satın alınacak gayrimenkul değeri 250 binden 400 bin dolara çıkarılacak

Yabancıların Türkiye vatandaşlığına 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak hak kazanabilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine, 13 Nisan’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, “Vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı”.

Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik‘in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20’inci maddesinin 2’nci fıkrasının “b” bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Asagida 18 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yeni düzenlemelere göre belirlenen kapsam ve tutarlar belirtilmistir. Bu sartlardan herhangi birini haiz yabancilar, T.C. Cumhurbaskaninin karariyla Türk vatandasligini kazanabilmektedir. Bu sartlar sunlardir,

  • En az 500.000 Amerikan Dolari (USD) degerinde sermaye yatiriminda bulunan kisiler (Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tespite yetkilidir.)
  • En az 250.000 Amerikan Dolari (USD) degerinde gayrimenkul satin alan kisiler (Tapu kaydina 3 yillik satilmama serhi konulmalidir.) (Çevre ve Sehircilik Bakanligi tespite yetkilidir.)(Amerikan dolari yerine ayni deger karsiligindaki döviz veya Türk lirasi da bu sartin gerçeklesmesi yeterlidir. Bu parasal sartin tespitinde tespit tarihindeki TCMB efektif satis kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alinmaktadir.)
  • En az 50 kisiyi ise alan kisiler (Aile, Çalisma ve Sosyal Hizmetler Bakanligi tespite yetkilidir.)
  • En az 500.000 Amerikan Dolari (USD) degerinde mevduati Türkiye’de bulunan bankalara yatiran kisiler (Mevduat 3 yil boyunca tutulmalidir.) (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tespite yetkilidir.)
  • En az 500.000 Amerikan dolari (USD) degerinde Devlet borçlanma araçlarini satin alan kisiler (Araçlar 3 yil boyunca tutulmalidir.) (Hazine ve Maliye Bakanligi tespite yetkilidir.)
  • En az 500.000 Amerikan Dolari (USD) degerinde gayrimenkul yatirim fonu katilma payi veya girisim sermayesi yatirim fonu katilma payini satin alan kisiler (Bu paylar en az 3 yil boyunca tutulmalidir.) (Sermaye Piyasasi Kurulu tespite yetkilidir.)

* Ayrica yukarida da belirtildigi gibi Türkiye’nin milli güvenligi ve kamu düzeni açisindan tehlike olusturacak bir durum yaratmayacaginin belirlenmesi sarti da öncelikli olarak aranmaktadir.

İstisnai yolla vatandasligin kazanilmasi hallerinden biri olarak en çok yogunluk “gayrimenkul satin alinmasi yoluyla Türk vatandasliginin kazanilmasi” üzerinde toplanmistir.

Yabancı Vatandaşların Türkiye’deki Tapu İşlemleri*2022

Gayrimenkul Yatırımı Aracılığıyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu için Gerekli Adımlar

1- Vergi Sicil Numarası Alma

Vergi sicil numarası, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.
Pasaportun aslı ve fotoğraf gereklidir.

2- Türkiye’de Banka Hesabı Açma

Satın alma aşamasındaki işlemlerin belgelenmesi gerekecektir.
Pasaportun aslı ve vergi sicil numarası gereklidir.
Mevcut adresinizi gösteren resmi bir belge (kamu hizmet faturaları gibi) beyan edilmesi zorunludur.

3- Gayrimenkulü Bulma

Toplam 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası (bir veya birden fazla mülk)
Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın
İskân ruhsatı verilmiş
Kat irtifakı veya tapu senedi hazır
Resmi Değerleme Ölçümüne uygun

4- Gayrimenkulü Satın Alma

Banka havalesi aracılığıyla ödeme yapılır ve bu işlem dekont ile belgelendir.
“3 Yıl Boyunca Satılmayacak” ibaresi yer alan tapu senedi ve/veya noter tasdikli satış sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi alınır.

5- Uygunluk Belgesi Alma

Resmi Değerleme Çalışması talep edilir ve sağlanır.
Banka havalesi dekontu gönderilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.

6- Türkiye’de Kısa Süreli Oturma İzni Alma

Gerekli belgeler toplanır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

7- Türk Vatandaşlığına Başvuru

Gerekli belgeler toplanır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

1- Taşınmaz Alımında Gereken Başvuru Belgeleri

Taşınmazın tapu senedi

Satın alacak yabancının pasaportu ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)
Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (yurtdışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)

2- Kısa Süreli Oturma İzni Alınmasında Gereken Belgeler

İkamet izni başvuru formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere pasaportun aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
4 adet biometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve fonu beyaz)
Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Geçerli sağlık sigortası (sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.)
Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont
Taşınmazın şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)

3- Türk Vatandaşlığına Başvuruda Gereken Belgeler

Vekaletname

Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu
Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge

Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge

Sağlık raporu

Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge)
Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri

Başvuranın Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

2 adet biometrik fotoğraf (fonu beyaz)
Bahsi geçen belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirileri

Yukarıda yer verilen işlemleri usulüne göre gerçekleştiren ve tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan yabancı, başvuruda aranan şartları taşıdığının tespiti üzerine, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 12/1-b uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanabilir.

 

Yabancı Vatandaşların Türkiye’deki Tapu İşlemleri*2022

İstanbul avukat ve hukuki danışmanlık, İstanbul’da hukuki ve adli konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz. İstanbul’un ilçeleri Vatandaşlık Hukuku Avukatı Adalar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Arnavutköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Ataşehir, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Avcılar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bağcılar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bahçelievler, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bakırköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Başakşehir, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Bayrampaşa, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beşiktaş, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beykoz, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beylikdüzü, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Beyoğlu, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Büyükçekmece, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Çatalca, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Çekmeköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Esenler, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Esenyurt, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Eyüpsultan, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Fatih, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Gaziosmanpaşa, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Güngören, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kadıköy, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kağıthane, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kartal, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Küçükçekmece, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Maltepe, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Pendik, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sancaktepe, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sarıyer, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Silivri, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sultanbeyli,Vatandaşlık Hukuku Avukatı Sultangazi, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Şile, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Şişli, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Tuzla, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Ümraniye, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Üsküdar, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Zeytinburnu ilçelerinde ve tüm İstanbul ilçelerinde hukuki hizmet vermekteyiz. Marmara bölgesi, çevre iller Vatandaşlık Hukuku Avukatı Edirne, Vatandaşlık Hukuku Avukatı Tekirdağ , Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kocaeli , Vatandaşlık Hukuku Avukatı İzmir , Vatandaşlık Hukuku Avukatı Ankara gibi illerden avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Türkiye ve Uluslararası miras davalarında Partner avukatlarımız ve hukuk bürolarımız arayıcılığıyla ;

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Afganistan , Vatandaşlık Hukuku Avukatı Almanya ,Vatandaşlık Hukuku Avukatı ABD Birleşik Devletleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Vatandaşlık Hukuku Avukatı  Andorra Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Vatandaşlık Hukuku Avukatı Arnavutluk Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Avustralya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı,  Avusturya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Azerbaycan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı, Bahamalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bahreyn Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Belçika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beyaz Rusya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bosna Hersek Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Brezilya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Bulgaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Çin Halk Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

Fransa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Guatemala Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Gürcistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hırvatistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hindistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Hollanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Irak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İngiltere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , ı İran Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İrlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İspanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , İsrail Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

İsveç Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , İsviçre Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İtalya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  İzlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Jamaika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Japonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kanada Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Karadağ Katar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kazakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kenya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Kırgızistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kıbrıs Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Kiribati Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kolombiya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Komorlar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Macaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

 Pakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Romanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Ruanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Rusya Federasyonu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Suudi Arabistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Tunus Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Türkiye Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,Türkmenistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Uganda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,  Ukrayna Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Yeni Zelanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yunanistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , ülkelerdeki yurttaşlarımıza ülkemizdeki miras hukuku alanlarındaki dava süreçlerine destek olmaktayız.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanındaki sorularınız için whatsapp hattımıza sorunuzu iletin yetkili tecrübeli Vatandaşlık Hukuku avukatlarımız 24 saat içinde yanıt verecektir.

Yabancı Vatandaşların Türkiye’deki Tapu İşlemleri*2022