Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi 2023 Kırıkkale

0
109

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi 2023 Kırıkkale

 

Deport Kaldırma Avukatı

Bir “Deportation Removal Attorney” ya da “Deportation Defense Attorney” bulunması gerekiyor. Deport kaldırma avukatları, sınır dışı edilme kararlarına karşı mücadele etmek için kişileri temsil eder. Aynı zamanda, ülkeye dönüş için vize ve diğer vize çalışmalarını gözlemlemelerini sağlamak için de hizmet sunarlar. Avukatlar, aynı zamanda, ülkeye kalıcı ikamet hakkı için çalışmalar yürütmek için de imkan sağlayabilir. Deport kaldırma avukatı, kişiye adli konularda danışmanlık vermektedir.

 

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi Prosedürü

Türkiye, uluslararası Turist ve iş adamları için çok tercih edilen bir ülkedir. Ancak, ülkedeki yabancılar, ülkeye giriş ve çıkış esnasında belirli prosedürleri takip etmek zorundadır. Aşağıda, Türkiye’ye giriş ve çıkış prosedürleri hakkında kısa bir özet verilmektedir.

Türkiye’ye giriş yapmak için, tüm uluslararası turistlerin geçerli bir pasaport ve geçerli bir vizeye sahip olmaları gerekir. Pasaport, ülkeye giriş yapmak için en az üç ay geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Bir vize istemek için, uluslararası gezginlerin Türkiye Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna başvurmaları gerekir.

Türkiye’den çıkış yapmak için, uluslararası gezginlerin, Türkiye’de konakladıkları otelden bir çıkış formu doldurmaları gerekir. Türkiye’den çıkış yapan turistler çıkış formunu, Türkiye’de kalış sürelerinin bitiminden itibaren en fazla 30 gün içerisinde, uluslararası gezginlerin, Türkiye’de konakladıkları otelde veya havaalanında görevli memurlara teslim etmeleri gerekir. Aksi takdirde, uluslararası gezginler Türkiye’den sınır dışı edilebilir.

Türkiyeden Yabancıların Deport Sebepleri

Türkiye’deki yabancıların deport sebepleri, çoğunlukla Türkiye’nin ulusal güvenliğini veya toplumsal güvenliğini tehdit eden faaliyetler, terörizm veya kara para aklama ile ilgili olarak kötü niyetli faaliyetler, yasa dışı göç, ticaret veya çalışma ile ilgili olarak yasa dışı faaliyetler, silah taşıma, uyuşturucu ticareti veya uyuşturucu kullanımı, cinsel saldırılar, kimlik sahtekarlığı veya sahte belgeler, Türkiye’nin kamu düzenine veya devlet yönetimine aykırı faaliyetler gibi sebeplerden kaynaklanıyor.

Bunların yanı sıra  vize ihlali ile kaçak kalmaya devam etmek , oturum ve çalışma izni olmadan kaçak olarak çalışmadan kaynaklı deportlar çokça uygulanmaktadır.

Türkiye’den Yabancıların Sınır Dışı (Deport) Kararı Nasıl Kaldırılır?

Türkiye’de yabancıların sınır dışı (deport) kararının kaldırılması için, iki farklı prosedür takip edilir. Birincisi, yabancının “sınır dışı (deport) kararı”nın kaldırılması için bulunduğu ülkede  konsolosluğuna başvurmaktır. İkincisi, yabancının Türkiye’de bulunan deport avukatı aracılığıyla İdare mahkemesine deport kaldırma davası için başvuru yapılmasıdır.

Türkiye’ye Giriş Yasağı

Türkiye’ye giriş yasağı, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışındaki yabancı vatandaşların ülkeye girişini kısıtlayan bir yasal düzenlemedir. Türkiye, özellikle 2016’dan bu yana, güvenlik nedenleriyle birçok ülkenin vatandaşlarına yönelik giriş yasağı uygulamaktadır. Bu giriş yasağı, uygunsuz davranışa veya terörizme karşı koruma amacıyla uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde, Türkiye’nin vatandaşlarına uygulanan giriş yasağının karşılığı olarak, Türkiye de aynı ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı uygulamaktadır.

Yasağın kapsamı, her ülkeden gelen yabancı vatandaşları içerir. Bazı ülkeler, Türkiye’nin vatandaşlarına uyguladığı giriş yasağının karşılığı olarak, Türkiye de aynı ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı uygulamaktadır.

Türkiye’ye giriş yasağı, ülke sınırları içerisinde veya dışında uygulanmaktadır. Uygulama sırasında, bazı vatandaşlar özel izinle geçişe izin verilirken, diğerleri ise belirli bir süre boyunca ülkeye giriş yasağıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Ayrıca, vatandaşların ülkeye girişini kontrol etmek için, sınır kontrol noktalarında kimlik kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde, Türkiye’ye giriş yasağının uygulanması, ülkenin güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarını korumak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bu yasağın amacı, Türkiye’yi uluslararası kurallara uygun olarak korumak, terörizme karşı korunmayı sağlamak ve ülkenin güvenliğini korumaktır.

Tahdit Kodları; Türkiye’deki yabancılar için geçerli olan 6458 sayılı YUK Kanunu veya 6735 sayılı yönetmeliğe aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen yabancılara konulan, (A-Ç-V-G-N ) harf ve rakamlardan oluşan giriş yasağı kodu listesidir. Tahdit kodları; dava açma veya özel istizanlı vize başvurusu ile kaldırılabilmektedir.

DEPORT KODLARI (TAHDİT KODLARI)

Tahdit, kelime olarak çevresini daraltma, sırı koyma, sınırlama anlamlarına gelir. Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının siciline, bu kararın ne sebeple verildiğine dair bir kod işlenir.

Tahdit kodları, hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan kişinin hangi sebeple sınır dışı edildiğini gösteren koddur. Kodun veriliş sebebinin önemine bağlı olarak, tahdit süresinde değişiklikler bulunur.

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler) 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-70 (Sahte evlilik) 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar) İdari başvuru ile kaldırılabilir

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar) İdari başvuru veya dava ile kaldırılabilir.

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar) 10 gün içinde başvuru yapmayanlara konur

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar) Çalışma izninin iptal nedenlerine göre para cezası ve Türkiye’ye giriş yasağı da konulabilir. Meşruatlı davetiye, yeni bir çalışma izni başvurusu veya idari dava ile kaldırılabilir.

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar) Kodun kaldırılması idari başvuru veya dava yolu ile olabilir.

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar) çift kayıt açılmış yabancıların kodudur. Kendiliğinden düzeltilmemişse çift kaydın düzeltilmesi için idari başvuru yapılması gerekir.

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler) Bu kişiler 15 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmeleri gerekir. 15 gün geçtikten sonra hala Türkiye’de iseler haklarında derhal deport kararı uygulanır ve giriş yasağı konulur.

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar) Haklarında deport kararı olan bazı yabancıların ülkesine geri dönmesi mümkün olmayabilir veya dönerse bu kişinin hayati tehlikesi olabilir. Bu durumlarda yabancı 3. ülkeye deport edilebilir. Bu da mümkün değilse yabancı deport edilmez ve kendisine insani ikamet izni verilir. Bu süreçte kişiye V-144 kodu konulur. Meşruhatlı vize yöntemi ile kaldırılabilir.

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli) haklarında adli işlem başlatılan bazı Türk vatandaşlarının pasaportlarına uygulamada şerh konulmaktadır. Bazı durumlarda ise bu kişilerin pasaport başvuruları sonuçlandırılmamaktadır. Bu durum aslen hukuka aykırılık teşkil etmekte olup idari başvuru akabinde dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi) Bu durum daha büyük bir hukuka aykırılık teşkil etmekte olup idari başvuru akabinde dava yoluna gidilmelidir.

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi) Bilgilendirme kodu olup barınma süreci bittiğinde idari başvuru ile kaldırılabilir.

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru) Bilgilendirme kodu olup herhangi bir zararı olan kod değildir. Dava sonunda kaldırılır.

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler) Kodun kaldırılması için meşruhatlı vize yoluna başvurulması veya red ikamet başvurusunun reddi kararına karşı idare mahkemesinde dava açılması gerekir.

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal) Kart iptal nedenine göre idari başvuru veya dava yolu ile çözülebilir.

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler) Bilgilendirme kodu olup yabancı bakımından bir zararı yoktur.

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-34 (Sahtecilik) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-42 (Uyuşturucu madde suçu) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-43 (Kaçakçılık suçları) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-58 (Öldürme suçları) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-64 (Tehdit) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-65 (Hırsızlık) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-66 (Gasp yağma) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-67 (Dolandırıcılık) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar) Ancak hatalı teşhis yapılmışsa veya daha sonra yabancı tedavi olup sağlığına kavuşmuşsa yapılacak başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kalkar.

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası ve yurda giriş yasağı uygulanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası ve yurda giriş yasağı uygulanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar) 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası kesilir. İdari para cezası ödenirse Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapılamaz ancak idari para cezası ödenmezse 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye giriş engellenir.

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar) Yabancının Türkiye’deyken herhangi adli bir işleme konu olması halinde suçlu olup olmadığına bakılmaksızın yabancı 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır. Dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar) Suç işleyip de Türkiye’de hapis cezasını tamamlayanlar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye girişleri yasağı konulur. Dava ile kaldırılabilir.

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar) Girişleri 1 boyunca engellenir. Dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-117 (Kaçak çalışanlar) 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrardan girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası uygulanır. Meşruhatlı vize yöntemi ile çözülebilir.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler) Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir. Meşruhatlı vize alınırsa Türkiye’ye giriş sağlanabilir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi) verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halindebu kod işlenmesi suretiyle 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Meşruhatlı vize yöntemi ile kaldırılabilir.

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi) 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir.

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar) 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir. Meşruhatlı vize alınarak kod kaldırılabilir.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler) Yabancıların sınır dışı edilirken seyahat masraflarını kendileri tarafından karşılanamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmaktadır. Bu kod işlenerek yabancının ülkeye tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar) Terk edilmediği takdirde Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-138 (İnat yolcu) 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen)

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen)

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar) Meşruhatlı vize veya bazı hallerde dava yolu ile kaldırılabilir.

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri) sadece dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar) Dava veya meşruhatlı vize ile kaldırılabilir.

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan) Meşruhatlı vize yolu ile kaldırılabilir.

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen)

K (Kaçakçılıktan arananlar) Bu kod giriş yasağı vermeyebilir. Ayrıca yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konulabilmektedir.

N-82 (İstihzan kodu) Girişi ön izne bağlı olan yabancılara verilir. Dava açılmadığı sürece yabancının Türkiye’ye girişi çok zordur.

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası)

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası)

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası)

N-99 (İnterpol kodu) Hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur. Bu kod Türkiye’ye giriş yasağına konulmasına da neden olabilmektedir.

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası)

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası)

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası)

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı)

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası)

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası)

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası)

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası)

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı)

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı) Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı olarak başvuru yaparken belirtilen adreste bulunmadığı tespit edilen ve ülkeye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında bu kod verilir.

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl) İdari başvuru sonrasında dava yoluna gidilebilir.

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl)

Bu kodlar, sınır dışı süreci içinde ilgili yabancının siciline işlenir. Bazılarının kaldırılabilmesi için çeşitli prosedürler uygulanmalı, birçoğu için ise dava açılmalıdır. Bu süreçleri yürütmek uzmanlık gerektirdiğinden, mutlaka bu konuda yetkin bir avukata müracaat edilmelidir.

Deport yasağı (sınır dışı yasağı) süreli giriş yasağı ve süresiz giriş yasağı olarak ele alınmaktadır.

Türkiye’ye giriş yasağı Türkiye’de sınır dışı yasağı; yabancılar ile ilgili güncel kanun ve yönetmeliğinde belirtilen herhangi bir maddesi yada bir kaçının ihlal edilmesi durumunda, yabancı uyruklu ülke vatandaşı için adli veya idari işlem sonrasında “sınır dışı kararı” yetkili bakanlık tarafından verilerek, yabancının pasaport bilgi kaydına “tahdit kodları” ile ülkeye giriş yasağı uygulanmasına denir.

 

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kararı Yetkili Merci Neresi?

Sınır dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınır

Deport Kaldırma

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir.

Deport Kaldırmak İçin Ne Gerek

İdare mahkemesine başvurarak deport kararının iptali için dava açılmalıdır.

Deport cezası nasıl hesaplanır?

Bazı ülkelerin vatandaşlarının bu kurala aykırı davranması durumunda bu ücrete ek olarak vize harcı da ödemeleri gerekmektedir. Zaman zaman sınırdışı edilen yabancılara yönelik af kararları çıkabilmektedir. Bu ceza yıllık ikamet izni harcının 2 katı olarak hesaplanır.

G89 Tahdit Kodları ve Süreleri Giriş Yasakları

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi 2023 Kırıkkale

Bir Cevap Yazın