Yabancıların Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu

0
382

Yabancıların Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların Türkiye’ye girişleri, kalışları ve çıkışlarıyla başta olmak üzere yabancıların talep ettiği koruma ve sağlanacak korumanın kapsamı ve uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. İşbu yasanın konusu ve amacı budur.

 • MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

İkamet İzni Alma Zorunluluğu Var Mıdır?

6458 sayılı Kanun’un 19. Maddesinde belirtildiği şekli ile vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.

İşbu maddeye göre Türkiye’de ikamet izni almanın zorunlu olduğu durumlar;

 • Vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden fazla kalmak istenmesi hali
 • 90 günden fazla kalınması hali

Bu iki durumdan birinin varlığı halinde yabancı ikamet izni almak zorunluluğundadır. İkamet izni alan yabancı bu ikamet iznini aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde kullanmazsa ikamet izni geçerliliğini kaybeder.

İkamet İzni Çeşitleri Nelerdir?

İkamet izni çeşitleri 6458 sayılı Kanun’un 30. Maddesinde sayılmıştır. İşbu maddeye göre ikamet izinlerini sıralayacak olursak;

1.Kısa Dönem İkamet İzni

Türkiye’de taşınmazı olan yabancılar, Ticari bağlantı veya iş kuracaklar, Hizmet içi eğitim programına katılacaklar, Turizm amaçlı kalacaklar vb. Yasada sayılan nedenlerle en fazla 1 yıllık olmak üzere verilebilir.

2.Aile İkamet İzni

Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birine haiz yabancıların; yabancı eşine ve çocuğuna en fazla 2 yıllık ikamet izni verilebilir.

3.Öğrenci İkamet İzni

Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans,, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. Öğrenim süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir.

4.Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Güç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.

5.İnsani İkamet İzni

6.İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İkamet İzni İlk Başvuru

 1. Adım: Başvuru Yapın. Başvuru yapmak için aşağıdaki web sitesine gidin: e-ikamet.goc.gov.tr. …
 2. Adım: Başvuru dosyasını Uluslararası Ofise gönderin. Gerekli tüm belgeleri hazırlayın ve Uluslararası Ofise gönderin.
 3. 18 yaşın altındaysanız, başvurunuza aşağıdaki ek belgeler eklenmelidir; …
 4. Adım: İkamet izninizi alın.

Insani ikamet izni başvurusu nereye yapılır?

İnsani İkamet İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Konuyu düzenleyen 46. madde açıkça insani ikamet iznini valiliklerin vereceğini belirtmiştir.

Aynı kanunun 22. maddesinde oturma izni için valilikler bünyesinde çalışan il Göç idaresi Müdürlüklerine başvuru yapılabilecek haller arasında insani ikamet izni de yer almıştır.

Ikamet izni başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

İkamet izni başvuruları sonuçlanma süresi kanunen 90 gündür. Bu sürenin uzaması durumunda bilgilendirme yapılmaktadır

Yabancı uyruklu Türkiyede ne kadar kalabilir?

Türkiye’ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedir.

Ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

Yabancıların Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu

2021 Oturma izni nasıl alınır?

Oturma izni, yabancının ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdareleri’ne başvurularak alınır. Başvurular uzman danışmanlarımız tarafından online ortamda yapılır.

Randevu belgesi ve diğer gerekli belgeler hazırlanır ve yabancı randevu günü belgelerini Göç İdaresi memuruna teslim eder.

Süresiz oturma izni nasıl alınır?

İlk Başvuru

 1. Oturma İzni Başvuru Formu.
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi.
 3. Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 4. İki (2) adet fotoğraf.
 5. Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge.
 6. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge.

Oturma izni alan yabancılar çalışabilir mi?

Yabancının oturma izni İstanbul da fakat Türkiye’nin herhangi bir yerinde çalışabilir miOturma izni ile çalışma izni hakkı yoktur. Oturma izni sadece ülkemizde ikamet etmek için verilir. Çalışma iznini nereden aldıysanız sadece orada çalışabilir.

Çalışma İzninin İkamet İznine Etkisi Nedir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca 11.04.2014 tarihinden itibaren çalışma izni alan yabancıların çalışma izni, aynı zamanda ikamet izni sayılır. Çalışma izni almış olan yabancıların ayrıca ikamet izni almaları gerekmemektedir.

İkamet İzni Uzatılabilir mi?

İkamet izinlerinin uzatılması için başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru ikamet izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her halde ikamet izni süresi dolmadan önce yapılabilir.

Bu başvuru ilgili valiliğe yapılacaktır.

İkamet izni uzatma başvurusunda bulunan kişilere bir belge verilir. Bu belge, kişilerin başvurusu sonuçlanana kadar Türkiye’de ikamet izni verir.

Kişilerin ikamet izinleri bitmiş olsa dahi söz konusu başvuru beklenir.