Yasa Dışı Faaliyetler Nedeniyle Türkiye’de Deport

0
53

Yasa Dışı Faaliyetler Nedeniyle Türkiye’de Deport

“Yabancıların Vize İhlalleri, Yasa Dışı Faaliyetler, Milli Güvenliğe ve Sağlığa Tehdit ve İzinsiz Çalışma Nedeniyle Türkiye’de Sınır Dışı Yapılması”

Yabancıların Türkiye içinde vize ihlali, yasa ve ahlaka aykırı faaliyetler, ulusal güvenlik veya sağlık için tehlike oluşturma, izinsiz çalışma gibi davranışları nedeniyle deport edilmeleri mümkündür.

Türk hukuk düzeninde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı bulunmayan kişiler yabancı olarak kabul edilir. Ancak bu kişiler hukuki açıdan farklı statülere sahip olabilirler. Temel belirleyici faktör kişinin vatandaşlık durumudur.

Deport kararı alınan yabancılar, Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmek için giriş yasağının kaldırılması gerekir. Bu, deport edilen kişiler için hayatının önemli bir dönüm noktasıdır, çünkü deport edilen kişiler ayrı yaşamaya mahkum edilir veya gönderildikleri ülkede zorlu koşullarla karşılaşabilirler.

Yabancı bir kişi, vize ihlali yaptığı, yasa dışı veya ahlaki açıdan kınanacak faaliyetlerde bulunduğu, ulusal güvenlik veya sağlığı tehdit ettiği veya izinsiz çalıştığı için Türkiye’den sınır dışı edilebilir.

Yabancılar, Türk hukukuna göre bu şekilde kabul edilir ve farklı bir yasal statüye sahiptir, ancak, statülerinin belirlenmesinde ana faktör vatandaşlığın varlığı veya yokluğudur. Sınır dışı edilen ve ülkeye girişi yasaklanan yabancının Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmesi için yasağın kaldırılması gerekmektedir.

Sınır dışı etme kararının kaldırılması, kişinin ailesiyle yeniden bir araya gelmesine ve sınır dışı edildiği ülkede olası zorluklardan kaçınmasına olanak sağlaması açısından önemlidir.

Deport Kararı Nedir?

Deport kararı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ve Türk hukuk düzenine göre vize ihlali yapma, kanuna, ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunma, ulusal güvenlik veya sağlık için tehlikeli olma, çalışma izni olmaksızın çalışma gibi faaliyetleri sürdürmesi sonucu sınır dışı edilme kararı verilen yabancılar için kullanılan bir terimdir.

Türkiye’yi Terke Davet Nedir?

Türkiye’yi terke davet, aynı şekilde sınır dışı edilme kararı verilen yabancılar için kullanılan bir diğer terimdir.

Sınır Dışı Edilemeyecek Kişiler Kimlerdir?

Sınır dışı edilemeyecek kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yasal statüsü olan yabancılar dir. İdari gözetim kararı, sınır dışı edilme kararı verilen yabancılar için geçici olarak Türkiye sınırları içerisinde bulunmalarına izin verilmesi anlamına gelen bir karardır.

İdari Gözetim Kararı Nedir?

İdari gözetim kararına itiraz, sınır dışı edilme kararı verilen yabancılar tarafından yapılabilir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

Sınır dışı kararına itiraz dilekçesi, yabancının sınır dışı edilme kararının yanlış veya haksız olduğunu iddia etmesi sonucu verilen bir belgedir. Sınır dışı edilme kararına itiraz dilekçesi nereye verilir, yabancıların iddialarının değerlendirilmesi ve kararının yeniden gözden geçirilmesi için ilgili görevli makam veya kurumlardır.

Sınır Dışı Kararına İtiraz Dilekçesi İçeriği

Başlık: Sınır Dışı Kararına İtiraz Dilekçesi
İsim, Soyisim ve Adres: İtiraz eden kişinin tam ismi ve adresi
Kararı Veren Kurumun Adı ve Adresi: Sınır dışı kararını veren kurumun tam adı ve adresi
Kararın Tarihi ve Numarası: Sınır dışı kararının verildiği tarih ve kararın numarası
İtiraz Nedeni: Sınır dışı kararının neden itiraz edildiği, yanlış olduğu düşüncesi veya diğer gerekçeler
İtirazın Dayanakları: İtirazın dayandığı hukuki veya diğer deliller
İstek: İtirazın sonuç olarak istenen sonuç (kararın kaldırılması vb.)
İmza: İtiraz eden kişinin imzası

Bu örnekte, itiraz eden kişinin yabancılar hukuku avukatı  ile birlikte kendine özgü gerekçelerini ve dayanaklarını eklemeleri önerilir.

Sınır Dışı Edilemeyecek Kişiler Kimlerdir?

Hakkında deport kararı verilemeyecek kişiler; Yani sınır dışı edilemeyecek kişiler 6458 sayılı yasanın 55. maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre;

Sınır dışı edilmesi halinde idam cezasına, işkenceye ya da insanlık dışı muameleye maruz kalacağı konusunda yeterli olgu bulunan kişiler
Hamilelik nedeniyle seyahat etmesi riskli olan kişiler ile ciddi sağlık sorunları bulunan kişiler
Hayati tehlikesi bulunan hastalar
İnsan ticareti mağdurları
Psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddet mağdurlarından tedavi süreçleri devam edenler

İdari Gözetim Kararı Nedir?

“İdari Gözetim Kararı” Türkiye’deki yabancıların sınır dışı edilmelerine yönelik olarak verilen bir karardır. 6458 sayılı yasanın 54. maddesi gereği, hakkında idari gözetim kararı verilen yabancılar yakalandıktan sonra valilik makamı tarafından 48 saat içinde sınır dışı konusunda karar verilmesi gerekir. İdari gözetim kararı ayrıca ülkeyi zamanında terk etmeyen yabancılar için de uygulanabilir ve bu kişiler geri gönderme merkezinde gözetim altına alınır. Geri gönderme merkezlerinde kalma süresi genellikle 6 ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

İdari gözetim kararına nasıl itiraz edilir?

İdari Gözetim Kararına İtiraz: İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi veya avukatı, idari gözetim kararına karşı yargıya başvurabilir. Başvuru, idari gözetim sürecini durdurmaz. İdari gözetim kararına itiraz etmek için, sulh ceza hâkimine bir dilekçe sunulması gerekir. Dilekçe, yetkili idare tarafından hemen sulh ceza hâkimine gönderilir ve hâkim, dilekçeyi en fazla beş gün içinde inceler ve karar verir. İdari gözetim kararına itiraz edilen kişi veya yasal temsilcisi veya avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği durumlarda, tekrar yargıya başvurabilir.

 

Yasa Dışı Faaliyetler Nedeniyle Türkiye’de Sınır Dışı

 

Bir Cevap Yazın