Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İstanbul

0
52

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İstanbul

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 400 bin Amerikan Doları ve üzerinde bir miktarda taşınmaz satın alıp bu taşınmaz için tapu kaydından 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurmak. 400 bin Amerikan doları karşılığında başka döviz veya TL geçerli olacaktır. 400 bin Amerikan Doları asgari miktardır. (Önceki düzenlemede bu miktar 250 bin Amerikan Doları idi ancak şimdi 400 Bin Dolara çıkarılmış durumdadır. Düzenleme 13 Mayıs 2022’de kabul edilmiş olup 13 Haziran 2022 itibariyle geçerli olmuştur.)

Yabancının Türkiye’den Taşınmaz Alması İçin Gereken Belgeler 

 • Taşınmazı satın alacak yabancı kişinin pasaportu ve fotokopisi. Pasaportunun Türkçeye çevrilmiş hali.
 • Yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketinden alınan gayrimenkul değer belgesi
 • Eğer taşınmaz konut veya işyeri ise zorunlu deprem sigortası poliçesi
 • Gayrimenkulü satan kişinin bir tane biometrik fotoğrafı, yabancı kişinin 2 adet biometrik fotoğrafı.
 • Yabancı kişi Türkçe bilmiyorsa yeminli tercümanın hazır bulundurulması gerekir.
 • Eğer taşınmaz satışı vekaletname ile vekile yaptırılıyorsa vekaletnamenin aslı. Eğer vekaletname Türkiye’de düzenlenmiş değilse, yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçesi.

 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Gereken Belgeler

 • Başvuru formu
 • Yabancının kimlik belgesi, evli olması halinde eşinin, çocuğunun kimlik belgesi,
 • Aile fertleri ile olan bağın ispatlanması için belgeler (Ör. evlilik cüzdanı)
 • tüm aile üyelerinin biyometrik fotoğrafları
 • Doğum belgesi
 • Boşanmış ise boşandığına dair belge veya ölüm belgesi,
 • İkamet izin belgesi,
 • yabancının eşi veya diğer yakınları Türk vatandaşı ise bunların kimlik fotokopileri ve ikamet bilgileri
 • Başvuru öncesi yapılan ödemenin makbuzu

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Süreç

Yatırım yoluyla vatandaşlık işlemlerinde yapılan yatırıma yönelik olarak uygunluk belgesi alınması gerekir. Taşınmaz satın alınarak yatırım yapılması halinde 3 yıl satılmayacağına ilişkin tapuya şerh koyulması gerekir. Aynı zamanda bu süreçte kişinin kısa dönem ikamet izni alması gerekir. Kısa dönem ikamet izni için İl Göç İdaresine başvuru yapılır. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra yabancının vatandaşlık kazanması için Cumhurbaşkanı kararı gerekir. Uygunluk belgesi belirtilen yerlerden verilir:

500 bin Amerikan Doları veya üzerinde sermaye yatırımının yapıldığını tespit edecek olan makam “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”dır.
250 bin Amerikan Doları veya üzerinde değere sahip taşınmaz satın alma veya taşınmaz satış vaadinde bulunmuş olma ile ilgili tespiti yapacak olan makam “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”dır. (12.06.2022 tarihine kadar yapılan başvurular 250 bin USD olarak alınır. Ancak 12 hazirandan sonra 400 USD olacaktır.)
Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam oluşturulduğu ile ilgili tespiti yapacak olan makam “Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”dır.

 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 2022
Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 2022

500 bin Dolar veya üzerinde bir miktarın Türk Bankalarında tutuluyor olduğu ile ilgili tespiti yapacak olan makam “ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”dur.
500 bin Dolar veya üzeri bir miktarda Devlet borçlanma araçlarının satın alındığı ile ilgili tespit “Hazine ve Maliye Bakanlığı” tarafından yapılır.
500 bin Amerikan Doları veya üzeri miktarda “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” alındığı ile ilgili tespit ise “Sermaye Piyasası Kurulu” tarafından yapılır.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Kazanılması Eşi ve Çocukları Kapsar Mı?

Kural olarak sonradan kazanılan vatandaşlık halleri eşin vatandaşlığını etkilemez. Ancak yatırım yoluyla vatandaşlık hali istisnadır. Cumhurbaşkanı’nın belirlediği kapsam ve tutarda yatırım yapan kişinin eşi, kendisinin veya eşinin ergin olmayan çocuğu vatandaşlık kazanabilir.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Kazanılması Eşi ve Çocukları Kapsar Mı?

Makale Yazarlığı İçin
Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.