Ana SayfaEN SON EKLENENLERZorunlu Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk

Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümü yerine, arabuluculuk yoluyla tarafların kendi iradeleri ile uyuşmazlığa son vermeleri hem toplumsal barışın korunması hem de mahkemelerinin  yükünü azaltmak açısından alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olmuştur.

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Davalar

 1. İşe İade Davaları,
 2.  Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar,
 3.  İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar,
 4. Kıdem Tazminatı Alacağından Doğan Davalar,
 5. İhbar Tazminatından Doğan Davalar,
 6. Kötü niyet Tazminatından Doğan Davalar,
 7. Bakiye Süre Ücreti Alacağından Doğan Davalar,
 8. Eşit Davranmama Tazminatından Doğan Davalar,
 9. Sendikal Tazminattan Doğan Davalar,
 10. Ücret Alacağından Doğan Davalar,
 11. Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar,
 12. Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
 13. Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar
 14.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Ücretinden Doğan Davalar
 15.  Prim ve İkramiye Ücretinden Doğan Davalar

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Girmeyen Davalar

 1. İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davalar,
 2. İş Kazasından Doğan Manevi Tazminat Davaları,
 3. İş Kazasından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları,
 4. İş Kazasından Doğan Maluliyet Oranına İtiraz Davaları,
 5. İş Kazası Nedeniyle İşverene ve Sair Kusurlu Kişilere Açılan Rücu Davaları,
 6.  Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davaları,
 7.  Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davaları,
 8.  Meslek Hastalığından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları,

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabuluculuk bir dava şartı değildir, doğrudan dava açılabilir.

Arabulucuya Başvurma Süresi

Arabulucuya başvuru süresi davaların zamanaşımı süresi ile aynıdır. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

Zorunlu Arabuluculuk ücretini kim öder?

Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır (6325 sayılı HUAK md. 18/A-13).

Bu itibarla, arabuluculuktan sonuç alınamayarak dava açılması halinde, Adalet Bakanlığı tarafından ödenen bu ücret yargılama giderlerine eklenir.

Arabulucu Nasıl Başvurulur?

Arabuluculuk başvurusu yapacak taraf, karşı tarafın ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki Arabuluculuk Bürosuna başvurmalıdır.

Daha basit bir anlatımla, eğer işçi başvuru yapıyor ise işverenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veya işin yapıldığı yerdeki Arabuluculuk Bürosuna yapmalıdır.

Arabulucu nedir nasıl olunur?

Arabulucu da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan sicile kayıtlı, sistematik teknikler uygulayan, görüşüp müzakerelerde bulunan, tarafları bir araya getiren ve birbirlerini anlamalarını sağlayan, tarafsız, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu üçüncü kişidir.

Arabuluculuk neden önemlidir?

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olup, uyuşmazlığın tarafı olan iki veya daha fazla kişinin, arabulucunun yardımıyla, uyuşmazlığın çözümü konusunda anlaşmaya varmalarını sağlamayı amaçlayan bir süreçtir.

 

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: